Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 144
Суть, поняття, принципи побудови логістичної системи. Сучасний рівень інформаційного забезпечення управлінських процесів в умовах державного госпрозрахункового підприємства. Застосування логістичних підходів до оцінки ефективності інформаційної системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Теоретичні основи інформаційної логістики 1.1 Суть, поняття, принципи побудови інформаційної логістичної системи 1.2 Використання OLTP i OLAP технологій в логістичних системах 1.3 Якість та ефективність функціонування інформаційних логістичних систем Розділ 2. Сучасний рівень інформаційного забезпечення управлінських процесів в умовах державного госпрозрахункового підприємства пенітенціарної системи України (Житомирська в’язниця№8) 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Оцінка рівня інформаційного забезпечення планування рентабельності Розділ 3. Застосування логістичних підходів до оцінки ефективності інформаційної системи 3.1 Заходи по удосконаленню інформаційного забезпечення планування рентабельності 3.2 Оцінка економічної ефективності інформаційної системи планування рентабельності Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву логістики. Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Основні функції логістики наступні: - контроль за якістю, розподіл випуску виробів по виробничих підрозділах підприємства; - переробка транспортованих вантажів - урахування й управління запасами, їхнє переміщення, звязок і організація інформаційних потоків; - упаковування виробів, їхнє зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції; - маркетинг - фінансування і взаємні розрахунки, планування попиту на основі вивчення ринку, організація служби постачання і збуту; споживання - проектування замовлень на продукцію, складування запасів, забезпечення споживачів, фінансування замовлень. Нарешті, треба сказати, що впровадження логістичної системи потребує часу і відповідних умов її побудови, за яких система вважатиметься ефективною і надійною. Ще кілька років тому основними для творців логістичних систем були проблеми стосовно фізичних потоків товарів і сировини. Інформаційне забезпечення логістики потребує і відповідного програмного її забезпечення, завдяки якому вся логістична система, починаючи з субсистем, працювала б як єдине ціле. Комунікаційна система має охоплювати усіх постачальників і замовників даного підприємства. Інформаційна інфраструктура, що створюється як у межах окремих виробничих одиниць, так і в усій фірмі на базі сучасних швидкодіючих ЕОМ, відповідного програмного забезпечення, перетворює інформацію з допоміжного (обслуговуючого) чинника на самостійну виробничу силу, яка може, на відміну від інших чинників, постійно та за короткий час підвищувати продуктивність праці й мінімізувати витрати виробництва. Очевидно, функції, повязані з формуванням матеріального потоку промислового підприємства, технологічно звязані, а витрати на їх виконання економічно залежні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?