Методи організації податкової служби - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 69
Сутність державної податкової служби в структурі органів управління оподаткуванням.Основи та організація податкової роботи. Програма модернізації податкової служби України. Податкова міліція, як орган контролю за додержанням податкового законодавства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА Кафедра фінансів та банківської справи Методи організації податкової служби та податкової роботи Курсова робота з дисципліни Податкова система Розробила студентка групи 401 __________________________________ Керівник ___________________________________________ Нормоконтроль _____________________________________ До захисту___________________________ Результат захисту __________ _____ ________________200_р. Предметом дослідження є організаційна структура органів ДПС, їх функції, права та обов’язки, організація податкової роботи, Програма модернізації податкової служби України. Результати дослідження показали, що основні обовязки з контролю за процесом оподаткування покладено законодавцем на Державну податкову службу. Зважаючи на це, саме ДПА України контролює більшу частину податкових надходжень до зведеного бюджету країни та є одним із провідних органів державної виконавчої влади, що представляє інтереси держави у правовідносинах між державою і платниками податків, що проявляється у її функціях, правах та обов’язках. Програма модернізації податкової служби України ………………......24 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………31 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ………………………………………………………...33 ДОДАТОК А «Схема розподілу обов’язків між керівництвом ДПА України у 2007 році»……………………………………………………………………..35 ДОДАТОК Б «Динаміка збору надходжень до бюджетів України у 2005-2006 роках» …………………………………………………………….36 ДОДАТОК В «Надходження платежів до Державного бюджету України на 1 жовтня 2007 року» ………………………………………………………..37 ВСТУП У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури. Її очолює Голова ДПА України, якого призначає на посаду і звільняє Президент України за поданням Прем’єр-міністра України. Заступники Голови ДПА України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?