Методи наукових і експериментальних досліджень - Реферат

бесплатно 0
4.5 88
Метод як інструмент для пізнання об’єктивних законів науки, його використання для наукових досліджень. Загальнонаукові методи досліджень. Використання аналітичних методів та методик експериментальних досліджень. Наукові принципи організації експерименту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи наукових і експериментальних досліджень План Вступ Загальнонаукові методи досліджень Системний підхід і системний аналіз Аналітичні методи дослідження Методи експериментальних досліджень Педагогічні експериментальні дослідження Види педагогічного експерименту Виробничі експериментальні дослідження Розробка плану-програми експерименту Вступ Метод (від гр. methodos- дослідження) - це сукупність правил і норм, які регламентують і регулюють діяльність дослідника в процесі дослідження явищ, який визначає підхід до явища, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини, тобто проведення наукового дослідження. Так, Д.І.Менделєєв, використовуючи часткові фактори про хімічні елементи, сформулював періодичний закон. Важливими його принципами є: O функціональний підхід при дослідженні функцій об’єкта і його елементів з метою найбільш повного задоволення заданих вимог у виборі раціональних шляхів їх реалізації; O народногосподарський підхід до оцінки споживчих властивостей і витрат на розробку, виробництво і використання об’єкта; O відповідність корисності функцій витратам на їх здійснення; O колективна творчість, яка використовує методи пошуку і формулюванню технічних розв’язків, якісної і кількісної оцінок варіантів розв’язків.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?