Методи математичного програмування - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 66
Визначення оптимальних обсягів виробництва, що максимізують дохід фірми, та розв"язання транспортної задачі за допомогою математичного моделювання та симплекс-методу. Знайдення графічним методом екстремумів функції в області, визначеній нерівностями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Завдання 1 Побудувати математичну модель задачі. Фірма, що спеціалізується на виробництві електроприладів, отримала замовлення на виготовлення 100 електроплит. Конструкторами запропоновано до випуску три моделі плит А, В і С за ціною відповідно 100, 60 та 50 грн.од. Норми витрат сировини для виготовлення однієї електроплити різних моделей та запас сировини на фірмі наведено в таблиці. Сировина Норми витрат сировини, грн.од. Запас сировини, грн.од. А В С І 10 4 5 700 ІІ 3 2 1 400 Ціна, грн.од. 100 60 50 Визначити оптимальні обсяги виробництва електроплит різних моделей, що максимізують дохід фірми. Розв’язок Складаємо математичну модель задачі. Позначимо через х1кількість електроплит 1-ї моделі, що виготовляє фірма за деяким планом, а через х2 кількість електроплит 2-ї моделі та через та через х3 кількість виробів 3-ї моделі Тоді прибуток, отриманий фірмою від реалізації цих електроплит, складає ? = 100х1 60х2 50х3. Витрати сировини на виготовлення такої кількості виробів складають відповідно: А =10х1 4х2

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?