Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ "Птахофабрика Південна") - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 185
Теорія вивчення управління підприємством в ринкових умовах. Аналіз ліквідності, рентабельності, фінансового та майнового стану, ефективності методів керування діяльністю ПАТ "Птахофабрика Південна". Дослідження недоліків лінійної структури керування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГЕТЬМАНА» КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Економіка підприємства на тему: «МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ» (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПТАХОФАБРИКА ПІВДЕННА») Виконав: Малий Д.М. Науковий керівник: Наливайченко К.В. м. Сімферополь, 2013 р. ЗМІСТ ВВЕДЕННЯ РОЗДІЛ 1. Теорія вивчення та аналізу управління підприємством в ринкових умовах 1.1 Процес керування, його сутність і функції 1.2 Методи і принципи керування діяльністю підприємств 1.3 Стратегії керування діяльністю підприємств 1.4 Методи оцінки керування діяльністю підприємств РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності керування діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Птахофабрика Південна») 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансового стана ПАТ «Птахофабрика Південна» за період 2010-2012 роки 2.3 Аналіз ефективності методів керування діяльністю ПАТ «Птахофабрика Південна» РОЗДІЛ 3. Розробка пропозицій, направлених на підвищення ефективності методів керування діяльністю підприємства 3.1 Недоліки лінійної структури керування 3.2 Розробка пропозицій направлених на підвищення ефективності методів керування діяльністю підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВВЕДЕННЯ На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох параметрів ступеня розвиненості виробництва, поділу і кооперації праці, використання результатів науково-технічного прогресу,економічних ресурсів, форм стимулювання високопродуктивної праці та ін. Для більш повного зясування сутності керування в роботі характеризується та уточнюється сутність багатьох економічних категорій,що характеризують процес керування як основну функцію діяльності підприємства. Дана курсова має на меті розглянути сутність, функції, методи процеси стратегії керування, особливості керування підприємствами та шлях удосконалення цього процесу. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі завдання: - дослідити сутність і функції процесу керування; - охарактеризувати методи,процеси керування діяльністю підприємства; - розглянути організаційні структури керування підприємством; - проаналізувати фінансову стійкість підприємства «Птахофабрика Південна» за період 2010-2012 роки; - розробити пропозиції, направлені на підвищення ефективності методів керування підприємством. Структура курсової роботи представлена наступними логічними частинами: - введення; - основна частина, що складається з трьох частин; - висновок. Виходить із того, що засоби й методи керування повинні бути науково обґрунтовані й вивірені на практиці. Організація - функція керування, метою якої є формування керівної і керованої систем, а також звязків і відносин між ними, що забезпечують кооперування людей і знарядь праці з максимальною ефективністю протікання їх спільної трудової діяльності. Мотивація- функція керування, яка вказує на комплекс причин, які спонукають членів трудового колективу до спільних впорядкованих і узгоджених дій для досягнення поставленої перед субєктом господарювання мети. Метою контролю є виявлення потенційних можливостей, проблем, надання рекомендацій стосовно програми стратегічних і тактичних дій щодо комплексного удосконалення господарської діяльності підприємства з орієнтацію на прийняту стратегію. Між елементами системи управління існують зв’язки, які можна розділити на: 1) лінійні зв’язки виникають між підрозділами різних рівнів керування,коли один керівник адміністративно підпорядкований іншому (директор - начальник цеху - майстер); 2) функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, які виконують певні функції на різних рівнях керування, між якими не існує адміністративного підпорядкування (начальник планового відділу - начальник цеху); 3) міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами одного рівня (начальник основного цеху - начальник транспортного цеху); Відомо декілька типів організаційних структур управління: Лінійна структура керування характеризується лінійними формами звязку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій керування та вироблення управлінських дій в одній ланці управління (рис.1.2.) Рис. 1.3. Стратегія зростання вперше детально була розроблена Ігорем Ансоффом.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?