Методи фінансового планування - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 56
Особливості фінансового планування на підприємстві. Необхідність фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих засобів. Характерні риси стратегічного фінансового планування. Процес бюджетування на прикладі підприємства "Енергоресурси-7".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Зміст фінансовий планування стратегічний бюджетування Вступ 1.Теоретичні засади фінансового планування на підприємстві 1.1 Зміст та завдання фінансового планування 1.2 Цілі і принципи і фінансового планування 1.3 Процес фінансового планування 2. Характеристика методів фінансового планування на підприємстві 2.1 Перспективне (стратегічне) фінансове планування 2.2 Поточне фінансове планування 2.3 Оперативне фінансове планування (бюджетування) 3. Бюджетування на підприємстві 3.1 Проведення бюджетування на підприємстві «Енергоресурси-7» 3.2 Напрямки удосконалення фінансового планування на підприємстві Висновки Список літератури фінансовий планування стратегічний бюджетування Вступ Актуальність теми випускної роботи На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. Після переходу України до ринкової економіки спостерігалася ейфорія з приводу ринку, що він сам здатний вирішувати усі економічні проблеми, і не потрібно ніякого планування. На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Метою роботи є ґрунтовне вивчення теоретичних відомостей про фінансове планування на підприємстві та його методи, узагальнення, систематизація та аналіз фінансових та економічних показників. Основна частина комплексної курсової роботи складається з трьох розділів. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет, величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. Надмірна централізація фінансів за планово-директивної економіки послаблювала економічні стимули для розширення виробництва. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан. Для нових умов діяльності українських підприємств теорія і практика розробки техпромфінплану недостатні і, в той же час, система планів, яка використовується у розвинутій ринковій економіці, для вітчизняних підприємств є ще передчасною. Вперше загальні принципи планування були сформульовані А. Файоль. Поряд з найважливішими розглянутими принципами необхідно зупинитися ще на двох основних положеннях розробленого Р. Л. Акофф нового методу інтерактивного планування: принцип участі та принцип холізму. Таблиця 3.2 - Бюджет продажів підприємства Найменування/ період Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Усього за 2010р. 1 2 3 4 5 6 1.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?