Методи експериментальних досліджень і розрахунків кінетики хіміко-технологічних процесів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 168
Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах. Специфіка вивчення кінетики хімічних реакцій. Дослідження кінетики масообміну. Швидкість хімічної реакції. Інтегральні методи розрахунку кінетичних констант. Оцінка застосовності теоретичних рівнянь.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах 1.1.1 Основні положення 1.1.2 Система Р - Т 1.1.3 Система Г - Р 1.1.4 Система Г-Р-Т 1.1.5 Система Г-Т 1.2 Дослідження кінетики масообміну 1.2.1 Специфіка вивчення кінетики хімічних реакцій 1.2.2 Методи вивчення кінетики гетерогенно-каталітичних реакцій (системи Г-Т і Р-Т) 1.2.3 Основи формальної кінетики. Швидкість хімічної реакції 1.2.4 Кінетична модель топохімічних реакцій 1.3 Методи розрахунків 1.3.1 Інтегральні методи розрахунку кінетичних констант 1.3.1.1 Одинична реакція першого порядку 1.3.1.2 Одинична реакція другого порядку 1.3.1.3 Одинична реакція n-го порядку 1.3.1.4 Метод графічної інтеграції 1.3.1.5 Метод постійних частин 1.3.2 Оцінка застосовності теоретичних рівнянь 1.3.3 Розрахунок енергії активації 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Постановка завдання 2.2 Виконання завдання ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ гетерогенна кінетика хімічна реакція ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ V - швидкість реакції; C- концентрація регента; ? - час; k - константа швидкості реакції; K - коефіцієнт масопередачі; F - поверхня розділу фаз; ?C - рушійна сила процесу; N - кількість речовини; ?- ступінь перетворення; ?1/2 - час напівперетворення; ? - ступінь напівперетворення; Е - енергія активації. Схемне зображення методів, вживаних при вивченні гетерогенної рівноваги, приведено на рис.1. Рис. 1. У багатофазній системі число ступенів свободи, що визначають стан рівноваги, дається рівнянням Гиббса - Дюгема: У = К - Ф 2 де: У - число ступенів свободи К - кількість компонентів Ф - число фаз 2 - ступені свободи, що доводяться на постійні термодинамічні параметри: температуру і тиск. Цю сукупність змінних позначають через Т, Р і Сij (i - номер компоненту, j - номер фази) і називають термодинамічними параметрами системи. Отже, Т, Р, Cij ®Т (0 ? 100 0С), Cij (0 ? Снас). В лабораторних умовах використання великих кількостей рідкої фази (водні розчини кислот, солей і лугів) небажане.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?