Методи економетрії - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 35
Особливість проведення розрахунків параметрів чотирьохфакторної моделі, обчислення розрахунків значень Yр за умови варіювання. Аналіз методів перевірки істотності моделі за допомогою коефіцієнтів кореляції і детермінації, наявності мультиколінеарності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна Самостійна робота на тему: Економетричний аналіз даних виконала студентка групи ЗМЗЕД-41 спеціальності ”менеджмент зовнішньекономічної діяльності” Викладач: Пономаренко І.В. Київ-2006 Мета роботи: за даними спостережень необхідно: 1.провести розрахунки параметрів чотирьохфакторної моделі; 2.обчислити розрахункові значення Yр за умови варыювання пояснюючих змынних х. 3.перевырити істотність моделі за допомогою коефіцієнтів кореляції і детермінації, критерію Фішера та критерію Стюдента. 4.перевірити наявність мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фаррара-Глобера. Хід роботи: 1.1 проведення розрахунків параметрів чотирьохфакторної моделі а) запишемо матрицю пояснбвальних змінних, яка буде містити: перший стовпчик - одиничні значення; наступні стопчики значення х1, х2, х3, х4 - відповідно інвестиції, виробничі фонди, продуктивність праці та оборотність коштів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?