Методи боротьби з комерційним шпигунством. Сучасні методи захисту інформації - Реферат

бесплатно 0
4.5 143
Поняття комерційного шпигунства та комерційної таємниці згідно законодавства. Інформація, яку не можна розголошувати. Заходи по забезпеченню конфіденційності комерційної таємниці підприємства. Перелік сучасних методів забезпечення безпеки інформації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ» Методи боротьби з комерційним шпигунством. Сучасні методи захисту інформації Виконав Студентка ІІІ курсу, групи 3593-2 Швець Я.С. Перевірив доц., к.е.н. Ганза І.В. Запоріжжя 2015 Підприємництво напряму пов’язано з конкуренцією. Як зазначає західна теорія, комерційне шпигунство - це добування законним і незаконним шляхом у конкуруючих фірм відомостей чи інформації з галузі наукових досліджень, виробництва продукції із застосуванням модернізованої технології, а також персональних даних з метою їх використання в конкурентній боротьбі. Відповідно до статті 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є «інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у звязку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.» [2] При цьому слід зазначити, що не є, відповідно до ЦКУ, комерційною таємницею «відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (наприклад, не може бути засекреченою інформація про стан довкілля, якості продуктів, предметів побуту)».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?