Методи аналізу конкурентних переваг фірми - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 78
Розкриття суті і визначення ролі конкуренції в сучасних економічних умовах. Характеристика основних конкурентних позицій підприємств на ринку. Методи аналізу конкурентних переваг фірми: GAP, LOTS, PIMS. Способи підвищення конкурентних переваг фірми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Теоретичні основи поняття конкуренції 1.1 Сутність і роль конкуренції в сучасних економічних умовах 1.2 Основні конкурентні позиції підприємства на ринку 2. Методи аналізу конкурентних переваг фірми 2.1 Методи аналізу конкурентних переваг GAP, LOTS, PIMS та модель Мак-Кінзі 2.2 Використання SWOT-аналізу для визначення конкурентних переваг 2.3 Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж. Ж. Ламбеном 3. Використання методів аналізу конкурентних переваг для підвищення конкурентоспроможності фірми 3.1 Аналіз ринку та стратегій конкурентів 3.2 Організаційні заходи з підвищення рівня конкурентоспроможності Висновки Список використаних джерел ВСТУП У ринковій економіці основним фактором комерційного успіху підприємства з будь-якою формою власності є конкурентоздатність його продукції, тобто наскільки вона краща від аналогів, що випускаються конкуруючими підприємствами. Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну. Інформативною базою дослідження послугували праці фахівців в галузі стратегічного менеджменту та джерела Інтернет. Основа конкурентних відносин - свобода вибору - реалізується у формі прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий дохід. Згідно з теорією М. Портера, стан конкуренції на ринку визначають п’ять конкурентних сил: конкуренція підприємств однієї галузі, поява товарів-замінювачів, поява нових конкурентів, економічні можливості постачальників та економічні можливості споживачів [10, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?