Методи і методика економічного аналізу - сутність, особливості та зміст - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 131
Класифікація методів економічного аналізу. Використання системи показників та вивчення причин їхньої зміни. Якісні та кількісні прийоми. Аналіз якості продукції за загальними об’єктивними показниками. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Контрольна робота З дисципліни: “Економічний аналіз Зміст 1. Методи і методика економічного аналізу: сутність, особливості та зміст 2. Аналіз якості продукції (Питання № 43) 3. Методи і методика економічного аналізу: сутність, особливості та зміст Під методом економічного аналізу розуміють науково обґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і базуються на діалектичному методі пізнання. Аналітичний метод. 2. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. 3. Порівняння. 4. Моделювання. 5. Основним елементом методу економічного аналізу є його науковий інструментарій (апарат), тобто сукупність загальнонаукових та специфічних способів і прийомів дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. До них належать: використання системи показників, що характеризують діяльність підприємства; вивчення причин зміни показників; визначення та вимірювання взаємозв’язків та взаємозалежностей між ними з допомогою спеціальних прийомів. Вони використовуються на різних етапах дослідження для: первинної обробки зібраної інформації; вивчення стану та закономірностей розвитку об’єктів, що досліджуються; визначення впливу факторів на результати діяльності підприємств; підрахунку невикористаних резервів збільшення ефективності виробництва; узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності підприємств; обґрунтування планів економічного та соціального розвитку, управлінських рішень, різних заходів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?