Метод Жордана Гаусса - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 38
Розробка програмного забезпечення для розв"язку системи лінійних рівнянь за формулами Гаусса, головні особливості мови Turbo Pascal. Методи розв"язування задачі, архітектура програми та її опис. Контрольний приклад та результат машинного експерименту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Практична частина 2.1 Архітектура програми 2.2 Опис програми 2.3 Контрольний приклад та результат машинного експерименту Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ Центральним поняттям програмування є, безперечно, поняття алгоритму. Для реалізації поставленої задачі вибрано середовище Turbo Pascal. Алгоритмічна мова Паскаль була створена Н.Віртом на початку 70-х років. Головні особливості середовища Turbo Pascal: широкий спектр типів даних‚ можливість обробки рядкових та структурних типів даних; достатній набір операторів управління розгалуженнями та циклами; добре розвинутий апарат підпрограм та зручні конструкції роботи з файлами; великі можливості управління усіма ресурсами ПЕОМ; різноманітні варіанти стикування з мовою Асемблера; підтримка ідей обєктно-орієнтованого програмування (ООП). Теоретична частина 1.1 Постановка задачі Нехай дано систему п лінійних алгебраїчних рівнянь з п змінними (I=1.2…..n) (1) Систему (1) можна записати у вигляді одного матричного рівняння AX=B, (2) де матриця коефіцієнтів (індекс і вказує рівняння, якому належить коефіцієнт, а індекс j - змінну, при якій він стоїть), , відповідно стовпець вільних членів і стовпець змінних. Точними називають такі методи, які дають змогу знайти точний розв’язок системи (1) за допомогою виконання скінченої кількості арифметичних операцій у припущенні, що всі обчислення виконуються точно (без округлень), а коефіцієнти системи і вільні члени - точні числа.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?