Метод та методика економічного аналізу - Лекция

бесплатно 0
4.5 72
Визначення поняття, сутності та особливостей предмета економічного аналізу. Розгляд основних методів обробки економічної інформації та факторного аналізу. Опис моделювання факторних систем. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
економічний факторний детермінований інформація Метод та методика економічного аналізу План 1. Сутність методу та методики економічного аналізу 2. Методи обробки економічної інформації в економічному аналізі 3. Методи факторного аналізу 4. Моделювання факторних систем 5. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі Список використаної літератури 1. Під методом економічного аналізу розуміють сукупність прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного обєкта шляхом виявлення та визначення взаємозвязку і зміни його параметрів, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів і їх сукупності на цю зміну, що дозволяє вивчити становлення та розвиток господарських явищ і процесів. Розрізняють загальну методику та окремі методики економічного аналізу. Вимоги системного підходу та комплексного вивчення економіки підприємств реалізуються у структурі методики економічного аналізу, в складі та звязках між окремими елементами, їх змісті. Водночас установлюються взаємозвязки між показниками, алгоритми їх розрахунку та рівні значень; - система факторів, що впливають на зміну показників. Якщо потрібна інформація відсутня, її необхідно отримати всіма можливими способами, оскільки ефективність методики аналізу визначається не можливостями інформаційного забезпечення, а потребами менеджменту; - способи та методичні прийоми аналізу; - організаційне та технічне забезпечення виконання аналітичних робіт, оформлення їх результатів та оцінка (інтерпретація). Таблиця 1 - Обсяг реалізованої продукції за планом та фактичний Умова Розвязок Показник Плановий Фактичний Відхилення /- Абсолютне Відносне, % Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 1560,00 1025,00 -535,00 65,71 Висновки: абсолютне відхилення становить - 535 тис. грн., тобто обсяг реалізованої продукції зменшився на 535 тис. грн., відносне, у свою чергу, - 65,71% (або недовиконання плану на 34,29%). Таке відхилення свідчить про невиконання плану з реалізації продукції. Структурні групування використовують для подальшого вивчення внутрішньої будови досліджуваної сукупності, наприклад - розчленування всіх основних робітників підприємства на групи залежно від освіти, стажу роботи, віку та інших ознак; структури випущеної продукції; класифікації устаткування за терміном експлуатації. Приклад 3 Прикладом аналітичного групування можуть бути дані щодо залежності рівня плинності робочої сили на промислових підприємствах від рівня середньомісячної заробітної плати одного працівника (табл. Наприклад, у колишньому СРСР балансовий метод був головним у плануванні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?