Метод статистичних аналітичних групувань та його роль у дослідженнях соціально-економічних явищ і процесів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 199
Сутність методу та завдання статистичних аналітичних групувань. Первинна статистика демографії та ринку праці в регіонах України. Статистика заробітних плат, пенсій та сумарних доходів на душу населення в регіонах країни. Аналіз статистичних групувань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Статистика” на тему: Метод статистичних аналітичних групувань та його роль у дослідженнях соціально-економічних явищ і процесів Київ Зміст Вступ Розділ 1. Застосування методу статистичних аналітичних групувань для аналізу нерівномірності регіонального розподілу доходів населення України 2.1 Первинна статистика демографії та ринку праці в регіонах України за 2013 рік 2.2 Первинна статистика заробітних плат, пенсій та сумарних доходів на душу населення в регіонах України за 2013 рік 2.3 Побудова та аналіз статистичних аналітичних групувань доходів на душу населення по регіонам України 2.4 Факторна регресійна модель нерівномірності регіонального розподілу доходів на душу населення України у 2013 році Висновки Список використаних джерел Вступ Виявити та охарактеризувати розміри, зміни і кількісні співвідношення певних масових суспільних явищ можна, здійснюючи послідовно три основні стадії економіко-статистичного дослідження: - Статистичне спостереження; - Статистичне зведення і групування первинних даних; - Аналіз статистичної інформації. Предметом курсової роботи є метод аналітичних статистичних групувань, що дає змогу виділити в досліджуваній сукупності соціально-економічні типи явищ, охарактеризувати їхню структуру, виявити взаємозв’язки і взаємозалежності між показниками. Метою курсової роботи є отримання статистичних висновків щодо взаємозв’язків між структурою категорій населення, рівнем їх заробітних плат та пенсій і рівнем середнього доходу на душу населення по регіонах України. Джерелом вихідних статистичних даних є опублікована інформація досліджень Державного комітету статистики України. Воно передбачає узагальнення статистичних даних, перехід від індивідуальних значень показників до характеристики сукупності загалом або її окремих частин. Складне зведення передбачає групування одиниць сукупності з підрахунком сумарних значень як по кожній групі, так і по сукупності в цілому [9]. Та ознака, котру покладено в основу групування, тобто за якою утворюються групи, є групувальною. Крім цього, групування класифікуються за видом групувальної ознаки, а також залежно від їхньої кількості та співвідношення. За допомогою аналітичного групування виявляють наявність та напрямок звязку між двома ознаками, з яких одна представляє результат, інша - фактор, що впливає на результат. У класичному варіанті аналітичного групування сукупність поділяється на групи за факторною ознакою, і в кожній групі визначається середній рівень результативної ознаки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?