Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 116
Основні вимоги до використання методу проектів, напрямки та особливості реалізації даного процесу в педагогіці на сучасному етапі. Класифікація та різновиди проектів, їх відмінні особливості, головні дидактичні методи, що забезпечують ефективність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Знання іноземної мови стає однією з важливих вимог підготовки фахівців в умовах Болонського процесу. Сьогодні істотно змінюються вимоги до володіння іноземною мовою фахівцями всіх рівнів, першорядного значення набувають практичні навички, що передбачають знання мови в усному та писемному мовленні, уміння використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності. Основний методичний принцип навчання іноземній мові - принцип комунікативності. Студенти поетапно оволодівають уміннями говоріння (в діалогічній та монологічній формі). Практично встановлено, що значний інтерес у студентів викликає застосування технології проектного навчання. Технологія проектування передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості, а також використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Ідеї проектного навчання практично паралельно з розробками американських педагогів виникли в Росії під керівництвом російського педагога С.Т. Шацького в 1905 р. та знайшли свій подальший розвиток у роботах док. пед. наук, проф. Полата Е.С. 1. За характером контактів проекти можуть бути; • індивідуальними (персональними) • груповими (в межах однієї групи) • загальними для навчального закладу • регіональними (в межах однієї країни) • міжнародними (телекомунікаційними за допомогою Інтернету) За тривалістю проекти можуть бути: • міні проекти (15-20 хв) • уроки-проекти (45 хв) • короткотривалі проекти (4-6 занять) • тижневі проекти • довготривалі проекти (до 1 року) Класифікація проектів за домінуючою діяльністю студентів: Практико-орієнтований проект - спрямований на розвязання соціальних задач.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?