Метод Крамера - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 25
Розробка програмного забезпечення для розв"язку системи лінійних рівнянь за формулами Крамера, головні особливості мови Turbo Pascal. Методи розв"язування задачі, архітектура програми та її опис. Контрольний приклад та результат машинного експерименту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Практична частина 2.1 Архітектура програми 2.2 Опис програми 2.3 Контрольний приклад та результат машинного експерименту Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Обчислювальну техніку останніми роками широко застосовують у всіх сферах діяльності людини. Бурхливий розвиток ЕОМ сприяв широкому процесу математизації науки, техніки і господарства в цілому. Для її реалізації я вибрав мову Turbo Pascal 7.0. Паскаль - гнучка і розвиненута в відношенні типів даних мова. Розробником ціїє мови був швейцарський вчений Ніклаус Вірт, який створив Паскал ще в 70-х роках. Турбо Паскаль фірми Borland являється розширенням стандарта Мови і має також інтегроване середовище, яке набагато прискорює і полегшує процес розробки програм. Теоретична частина 1.1 Постановка задачі Нехай дано систему п лінійних алгебраїчних рівнянь з п змінними (I=1.2…..n) (1) Систему (1) можна записати у вигляді одного матричного рівняння AX=B, (2) де матриця коефіцієнтів (індекс і вказує рівняння, якому належить коефіцієнт, а індекс j - змінну, при якій він стоїть), , відповідно стовпець вільних членів і стовпець змінних.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?