Метод експертних оцінок - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 44
Суть методу експертних оцінок, його різновиди. Типові задачі, що ним вирішуються. Розрахунок коефіцієнта конкордації для кількісної оцінки ступеня узгодженості думок експертів. Дослідження успішності студентів за допомогою методу ранжування з рангами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Методи експертних оцінок 1.1 Ранжування 1.2 Конкордація 1.3 Ранжування з рангами, що співпали 2. Практична частина Додаток 1 Вихідні дані Додаток 2 Нормовані дані Додаток 3 Коефіцієнт конкордації за всіма дисциплінами Додаток 4 Коефіцієнт конкордації за гуманітарними дисциплінами Додаток 5 Коефіцієнт конкордації за математичними дисциплінами Висновок Перелік використаної літератури Вступ Сучасна економіка предявляє нові, вищі вимоги до управління. Питання вдосконалення методів управління мають зараз дуже важливе значення, оскільки саме в цій сфері є ще більші резерви зростання ефективності народного господарства. Істотним чинником підвищення наукового рівня управління є застосування при підготовці рішень математичних методів і моделей. Проте, повна математична формалізація техніко-економічних задач часто нездійсненна внаслідок їх якісної новизни і складності. У звязку з цим все ширше використовуються експертні методи, під якими розуміють комплекс логічних і математико-статистичних методів і про

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?