Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 183
Розробка методики задання і контролю радіальних відхилень поверхні, утворюючої циліндр валу модельної трибосистеми "вал–втулка" для експериментальних досліджень мастильних матеріалів та присадок до них на спроектованому і виготовленому приладі тертя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШИМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 621.891/892.004.12 МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РАДІАЛЬНИХ КОЛИВАННЯХ ВАЛУ Спеціальність 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Стельмах Олександр Устимович, Національний авіаційний університет Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Кравець Іван Андрійович, Національна академія оборони України Міністерства оборони України, м. Київ, професор кафедри логістики кандидат фізико- математичних наук, старший науковий співробітник Міщук Олег Олександрович, Український науковий-дослідний інститут нафтопереробної промисловості “МАСМА” Міністерства палива та енергетики України, м. Київ, провідний науковий співробітник Захист відбудеться “6” березня 2008 р. о “15” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.06 в Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 1, аудит. 334 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8 Автореферат розісланий “2 ” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук О.Ю. Корчук ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Теоретично обґрунтувати фізичну сутність впливу радіальних коливань контактуючих поверхонь на зносостійкість трибосистем. 2. Практичне значення отриманих результатів підтверджено протоколами спільних випробувань з ВАТ „ЛуАЗ” (м. Луцьк) та центральним органом сертифікації нафтопродуктів „УЦАХ СЕПРО” (м. Київ). Параметри контакту при неточностях виготовлення і посадок циліндричних деталей вивчалися Кузьменком А.Г., Чернцем М.В., Проніковим А.С., Юдіним К.М., Пслом С.В. При цьому фактор радіальних коливань, як один з основних показників точності деталей, розглядався неодноразово, але експериментальних даних практично нема. Для вивчення протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях поверхонь модельної трибосистеми вибрано лабораторні прилади тертя з лінійним контактом ПТЛК(о), ПТЛК(р), ПТПЛК.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?