Метод і методика економічного аналізу - Реферат

бесплатно 0
4.5 70
Економічний аналіз як наукова дисципліна вивчення результатів діяльності: предмет і завдання, форми та методи, основні категорії та види, організація. Методи: аналітичний, деталізація, порівняння, моделювання, балансовий метод, елімінування, статистичні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕМА Метод і методика економічного аналізу ЗМІСТ Вступ І. Предмет і види економічного аналізу 1. Основні категорії економічного аналізу 3. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами ІІ. Аналітичний метод 2. Інформаційна база економічного аналізу IV. Засвоєння теоретичних питань, ключових термінів і категорій дає змогу приступити до оцінювання та розв’язування нагальних проблем виробництва і підвищення його ефективності. Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності їх діяльності. На першому на підставі відповідної інформації та її аналітичного опрацювання оцінюють стан і динаміку того чи іншого процесу, на другому, якщо аналіз визначить необхідість втручання з метою зміни якихось параметрів у процесі, - приймається відповідне управлінське рішення. Економічний аналіз забезпечує небхідне обгрунтування планових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва та витрачання ресурсів, з одного боку, і попиту, ринкових цін та ефективності роботи - з іншого, є основою планування діяльності підприємства. Усі виробничі та фінансові процеси, а також загальні результати діяльності підприємства повиння належно контролюватися. Об’єкти аналізу, на відміну від предмета, - це передусів окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники. Загадаймо валютні резерви Національного банку (запаси), страхові та резервні фонди держави і підприємств, резервні потужності енергосистем тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?