Формування регіонального ринку продукції скотарства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 98
Стабілізація розвитку скотарства, забезпечення ефективного функціонування його ринку як загальнодержавне завдання. Розробка стратегії економічного розвитку АПК, формування регіонального ринку продукції скотарства, створення переробних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Робота виконана на кафедрі менеджменту і права Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України протягом 1996-1999 років. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений працівник науки і техніки України Галанець Василь Григорович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту і права Захист відбудеться 21 червня 2000р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.814.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381 Львівська обл., Жовківський район, м.Дубляни.Недосконала фінансово-кредитна політика держави, диспаритет цін на промислову продукцію та продукцію сільського господарства спричинили високі темпи скорочення поголівя худоби, зниження її продуктивності, насамперед у громадських господарствах. У Львівській області виробництво продукції скотарства впало до критичного рівня, за яким можливе повне знищення галузі. Отже, негативні тенденції мають місце у функціонуванні всіх елементів ринку продукції скотарства: виробництва, переробки і споживання, тому стабілізація розвитку скотарства, забезпечення ефективного функціонування його ринку є загальнодержавним завданням стратегічної ваги. проаналізувати діяльність різних за укладом агроформувань регіонального агропромислового комплексу та підприємств харчової промисловості з виробництва та переробки продукції скотарства; Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, основні положення економічної теорії та ринкової економіки, а також ідеї, що містяться в законодавчих актах Верховної Ради України, рішеннях Кабінету Міністрів та Указах Президента України стосовно реформування агропромислового комплексу та формування ринку скотарської продукції, а також праці вітчизняних і зарубіжних вчених.Повний обсяг дисертації містить 209 сторінок машинописного тексту, в тому числі: 15 рисунків - 15 сторінок, 28 таблиць, 17 додатків - 18 сторінок, та бібілографічний список (213 найменувань) - 19 сторінок.У першому розділі - “Теоретичні основи дослідження ринку продукції скотарства” - обгрунтовується теоретична суть категорії “ринок скотарської продукції”, визначаються організаційні етапи його формування, розглядаються питання, повязані з використанням світового досвіду створення ринку сільськогосподарської продукції та викладаються методологічні основи дослідження ринку продукції скотарства. Враховуючи особливості ринку скотарської продукції, даються визначення таких понять, як субєкти ринкових відносин, побудова продуктового ринку, організація продовольчого ринку, інфраструктура продовольчого ринку, викладаються підходи до поділу продуктового ринку на складові частини та обгрунтовується застосований в дисертаційній роботі підхід до диференціації продуктового ринку на складові частини за територією і за продукцією основної спеціалізації, тобто виділення регіонального ринку продукції скотарства. Якщо в 1992 році рівень рентабельності виробництва мяса великої рогатої худоби склав 108,3%, молока - 38,3%, то, починаючи з 1995 року, виробництво цієї продукції стало збитковим. У 1997 році при значному зменшенні обсягів виробництва і реалізації продукції тваринництва на ринку було продано в 4,2 раза більше мяса худоби і птиці і в 15,8 раза більше молока і молокопродуктів, ніж у 1990 році. Найбільше скоротилося виробництво продукції з незбираного молока (у 1997 році рівень його виробництва становив всього 7,9% від рівня 1990 року).Перехід до ринкових відносин, реформування аграрного сектора принесли певні позитивні результати: демонтаж адміністративно-командної системи, демократизація суспільства, лібералізація обмінних процесів, виникнення приватного сектора. Але економічна нестабільність, фінансова криза, відсутність дієвої аграрної політики, жорстка система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, диспаритет цін, незбалансованість попиту і пропозиції, низька платоспроможність населення обумовили різке погіршення ситуації на ринку продукції скотарства. Зниження платоспроможного попиту населення обумовило скорочення споживання ним молока і мяса та продуктів їх переробки. Особливо різке скорочення поголівя великої рогатої худоби, її продуктивності мало місце в господарствах суспільного сектора. Оскільки рівень споживання цих продуктів залежить від середньодушового сукупного доходу на одного члена сімї, то державі необхідно встановити реальний мінімум заробітної плати.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?