Формування регіональної інноваційної політики - Статья

бесплатно 0
4.5 87
Розглянуто актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. Узагальнено сутність і досліджено закономірності й регіональні особливості інвестиційної діяльності з метою забезпечення інноваційного розвитку регіонів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИЗапропоновано дворівневу систему управління інноваційними процесами в регіоні, засновану на проектному підході. The proposed two-tier system of management of innovation processes in the region, based on the project approach. Формування таких умов припускало, що на національному та місцевому рівнях управління забезпечувалося "вирощування" інноваційного середовища, яке, в свою чергу, починало виступати фактором привабливості регіону в плані розміщення інвестицій і створення сучасних конкурентоспроможних виробництв. Під регіональною інноваційною системою (РІС) слід розуміти комплекс активно взаємодіючих установ та організацій різних форм власності, що перебувають на території регіону і здійснюють процеси створення і поширення нових технологій, а також організаційно-правові умови його господарювання, визначені сукупним впливом державної науково-технічної політики, що проводиться на державному рівні, і стратегією соціально-економічного розвитку регіону. Інтерес представляє і таке поняття: "Регіональна інноваційна система являє собою сприятливе для інновації інституційне середовище, бо тільки в рамках РІС органічно поєднуються всі складові частини інновації (наука, освіта, система фінансування наукових розробок і дослідно-конструкторських робіт, система комерціалізації і захисту інтелектуальної власності) FP" [7].Таким чином, регіональну інноваційну інфраструктуру слід представляти у вигляді мережі взаємоповязаних організацій, що забезпечують сприятливі умови для інноваційного процесу в регіоні, а також створюють передумови ефективної інноваційної діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?