Формування регіональних фінансів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 62
Розробка методологічних положень і рекомендацій щодо формування регіональних фінансів в системі Індексу регіонального людського розвитку. Узагальнення та подальший розвиток складових категорії "місцеві фінанси". Особливості оцінки фінансового потенціалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИНауковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Столяров Василь Федосійович, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Білик Марія Дмитрівна, професор кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету МОН України; кандидат економічних наук, доцент Павлюк Клавдія Василівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Найбільш важливим у формуванні регіональних фінансів є спрямування державної регіональної політики (згідно вказаної Концепції) на забезпечення такої фінансової спроможності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, яка б створювала можливості для сталого розвитку, подолання диспропорцій в економіці з урахуванням особливостей регіонів, їх потенціалу щодо адаптації до ринкових умов господарювання. Статус економічної категорії “регіональні фінанси”, як і категорії “регіональні фінансові ресурси”, слід було б визначати виходячи з аналізу та подальшого розвитку загальних та вищевказаних положень Бюджетного кодексу України. Тому, на перший погляд, гносеологічна характеристика категорій “регіональні фінанси” та “регіональні фінансові ресурси” повинна базуватись на вивченні відносин, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів, контролю та розгляду звітів про їх виконання. Дисертаційна робота є частиною комплексного наукового дослідження, яке виконано в 2002-2003рр. в Київському національному університеті технологій та дизайну за держбюджетною темою “Розробка механізмів стратегічного розвитку підприємств легкої промисловості, системних технологічних комплексів автоматизованої підготовки виробництва та виготовлення конкурентоспроможної продукції з використанням методів дизайну, менеджменту та маркетингу в умовах ринкової економіки”, № ДР 0102U001413 (розділ “Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування”), а також в рамках пошукових тем “Економічні та соціально-політичні проблеми розбудови державності України” (розділ “Основи формування та використання регіональних фінансів”), “Наукові основи оцінки та прогнозування соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку легкої промисловості та сфери послуг” (розділ “Економічна структура регіональних фінансів в умовах інноваційного розвитку”). Інформаційно-аналітичною та методичною базою дослідження стали статистичні та нормативно-інструктивні матеріали Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства статистики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, ГОЛОВКРУ України, ДПА України, Світового банку, Національного інституту стратегічних досліджень Адміністрації Президента України, Інституту економічного прогнозування НАН України, РВПС України НАН України, Інституту регіональних досліджень НАН України (м.Львів), Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса), а також Інституту “Схід-Захід”, Інституту Реформ, ПРООН та ін.Розробка та запровадження в Україні методології розрахунків Індексу регіонального людського розвитку супроводжується оцінками наступних фінансових показників (на 100 тис.населення): сума видатків місцевих бюджетів на освіту; сума видатків місцевих бюджетів на охорону здоровя; сума видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення; сума соціальних трансфертів з державного бюджету; питома вага видатків на освіту в сукупних соціальних видатках; питома вага видатків на охорону здоровя в сукупних соціальних видатках; питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в сукупних соціальних видатках; співвідношення соціальних трансфертів та соціальних видатків в місцевих бюджетах. В звязку з цим, потребу у місцевих (регіональних) фінансових ресурсах для фінансування людського розвитку пропонується визначати відповідно до структури територіальних відтворювальних процесів: 1) відтворення матеріальної бази соціальної сфери (освіта, охорона здоровя, соціальний захист і соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство, культура, мистецтво, засоби масової інформації, фізична культура і спорт); 2) відтворення обєктів звязку, телекомунікаційта інформації; 3) відтворення виробничої та дорожньо-транспортної інфраструктури; 4) забезпечення комплексного природокористування та охорони навколишнього середовища.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?