Формування раціональної структури парку рухомого складу та визначення показників його роботи на маршрутах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 198
Вибір рухомого складу для виконання перевезень сировини за критеріями продуктивності та собівартості. Визначення закону розподілу середнього розміру партії завозу готової продукції. Розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи автомобіля.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни: «Основи теорії транспортних процесів і систем» на тему: «Формування раціональної структури парку рухомого складу та визначення показників його роботи на маршрутах»Структура парку рухомого складу неоднорідна і складається з автомобілів, напівпричепів, причепів різної вантажопідйомності. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: - проаналізувати існуючі методи організації перевезень дрібно партійних вантажів; вибрати ефективний рухомий склад для виконання перевезень з урахуванням заданого виду вантажу та конкретних умов експлуатації автомобілів; Формування раціональної структури парку рухомого складу є важливим для будь-якого транспортного підприємства для ефективної організації роботи щодо перевезення різних видів вантажу. Правила перевезень основної сировини для виготовлення заданого вантажу (каучуку): Каучуковий клей, до складу якого входить каучук (40 - 51%), модифікатор і вулканізатор,застосовують для склеювання алюмінію з деревоволокнистих плит пінопласту.2.1 Карта схема розташування вантажовідправника, вантажоотримувачів та транспортного підприємстваЗа допомогою автомобільного довідника [3] з урахуванням визначеного Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні[1] типу рухомого складу для виконання перевезення сировини вибрано три марки автомобілів одного типу, але різної вантажопідйомності, що, у відповідності до правил перевезень, придатні для перевезення сировини. Де q - вантажопідйомність автомобіля, т; - коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля; - технічна швидкість автомобіля, що використовується для виконання перевезення сировини, км/год (згідно індивідуального завдання ); - коефіцієнт використання пробігу автомобіля(для маятникового маршруту із зворотнім порожнім пробігом ); - відстань перевезення сировини, тобто відстань від пункту вивозу сировини (ДЖС) до виробника готової продукції (Р0), км; - час простою автомобіля під операціями навантаження - розвантаження, год. Де - норма часу на виконання операцій навантаження - розвантаження 1 - єї тонни вантажу (визначається за Довідником інженера - економіста автомобільного транспорту [4]), год; - витрати часу на підготовчо - заключні операції, год. (Довідник інженера - економіста автомобільного транспорту [4], таблиця 3, норми часу простою бортових автомобілів під час навантаження і розвантаження кранами, навантажувачами і іншими аналогічними механізмами вантажів упакованих та без упаковки, які не потребують спеціальних пристроїв для їх кріплення) (Довідник інженера - економіста автомобільного транспорту [4], таблиця 3, норми часу простою бортових автомобілів під час навантаження і розвантаження кранами, навантажувачами і іншими аналогічними механізмами вантажів упакованих та без упаковки, які не потребують спеціальних пристроїв для їх кріплення)Необхідну середньооблікову кількість автомобілів для виконання перевезень сировини від пункту її вивозу (ДЖС) до виробника готової продукції () визначимо за виразом: , (4) Де - обсяг сировини для виготовлення готової продукції, т (, згідно індивідуального завдання); - добова продуктивність автомобіля, т; Д - період, що розглядається дні (Д = 32, згідно із індивідуальним завданням); - коефіцієнт випуску автомобіля на лінію () Отже, щоб перевезти 170 тонн вантажу (сировини для готової продукції) за 32 дня, з 10-ти годинним часом перебування автомобіля в наряді нам потрібен 1 автомобіль. Кількість навантажувально - розвантажувальних механізмів (постів обслуговування або постів навантаження), що є необхідною для виконання операцій навантаження - розвантаження автомобілів, які виконують перевезення сировини, визначається : , (6) Де: - середньооблікова кількість автомобілів, що виконують перевезення сировини та потребують обслуговування на посту навантаження; - середній час повернення автомобіля на пост навантаження, хв.; - середній час обслуговування автомобіля на посту навантаження, хв.Метою виконання даного розділу курсового проекту є перевірка гіпотези про те, що значення середнього розміру партії завозу готової продукції розподілено за нормальним законом розподілу. Для визначення інтервалів випадкової величини (середнього розміру партії завозу готової продукції) необхідно: - визначити середній обсяг готової продукції, що буде завозитись в один пункт. Ця величина розраховується шляхом ділення обсягу готової продукції на кількість пунктів її завозу; Визначимо середній обсяг готової продукції , що буде завозитися в один пункт: де - кількість пунктів завозу готової продукції;Побудова закону розподілу передбачає визначення відповідних його параметрів та заповнення таблиці. Частість - визначається за формулою: , (24) де - частота спостережень; Теоретична щільність розподілу обчислюється за формулою: , (27) де , та - числові характеристики закону розподілу визначаються за формулами 28-30. загальна кількість спостережень.

План
Зміст

Вступ

1. Правила перевезень заданого виду вантажу

2. Розташування вантажовідправника, вантажоодержувачів та транспортного підприємства на карті - схемі

3. Вибір рухомого складу для виконання перевезень сировини за критеріями продуктивності та собівартості

4. Розрахунок необхідної середньооблікової кількості автомобілів для перевезення сировини

5. Визначення числових характеристик замкненої Пуассонівської системи масового обслуговування (СМО) та критеріїв ефективності спільної роботи транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів

6. Визначення закону розподілу середнього розміру партії завозу готової продукції

7. План замовлення на перевезення вантажу від виробника готової продукції до пунктів завозу готової продукції

8. Визначення розвізних маршрутів для виконання перевезень готової продукції

9. Розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи автомобіля на розвізних маршрутах

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?