Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 200
Посадовий статус заступника директора школи, соціально-психологічні чинники, які зумовлюють виникнення конфліктів у процесі його взаємодії з учителями. Технологія формування його психологічної готовності в системі післядипломної педагогічної освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Центральний інститут післядипломної педагогічної освітиДисертацію присвячено проблемі формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту. У дослідженні розкрито зміст та структуру психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту. Виділено чинники, які впливають на становлення психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту (місце розташування навчального закладу; тип навчального закладу; стать, вік та стаж управлінської діяльності заступників директорів шкіл). Розроблено технологію формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту, яка забезпечує реалізацію таких психологічних умов: а) оволодіння знаннями, що розкривають сутність взаємодії заступника директора школи з учителями в умовах конфлікту; б) оволодіння методами діагностики основних компонентів психологічної готовності до такої взаємодії та чинників, які впливають на неї; в) оволодіння засобами та прийомами забезпечення ефективної особистісно-розвивальної взаємодії заступника директора школи з учителями в умовах конфлікту. Предложена технология формирования психологической готовности заместителя директора школы к взаимодействию с учителями в условиях конфликта, которая предполагает реализацию в практике последипломного педагогического образования заместителей директоров школ таких психологических условий: а) овладение знаниями, которые раскрывают сущность взаимодействия заместителя директора с учителями в условиях конфликта; б) овладение методами диагностики основных компонентов психологической готовности к такому взаимодействию и факторов, которые на нее влияют; в) овладение средствами и приемами обеспечения эффективного личностно-развивающего взаимодействия заместителя директора школы с учителями в условиях конфликта.Особливого значення конфлікти набувають у професійно-управлінській взаємодії керівника школи, зокрема, заступника директора школи, з підлеглими, оскільки сьогодні заступнику директора школи доводиться вирішувати цілий ряд інноваційних завдань, як за змістом, так і за способами їх вирішення. Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексних науково-дослідницьких тем кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України: “Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти” (державний реєстраційний номер 0199?004314, 2000-2002 рр.), “Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій особистості керівних освітянських кадрів та їх розвиток у процесі післядипломної педагогічної освіти” (2003-2005 рр.) та “Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів в умовах системи післядипломної педагогічної освіти” (державний реєстраційний номер 0106U002456, 2006-2008 рр.). Мета дослідження: визначити зміст, структуру психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту та технологію її формування в системі післядипломної педагогічної освіти. Існує звязок між рівнем сформованості психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту та чинниками, які відносяться до: а) макрорівня (місце розташування навчального закладу); б) мезорівня (тип навчального закладу); в) мікрорівня (стать, вік та стаж управлінської діяльності заступника директора школи). Підвищити рівень психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту можна в результаті використання в системі післядипломної педагогічної освіти спеціальної технології, яка забезпечує реалізацію таких психологічних умов: а) оволодіння знаннями, що розкривають сутність взаємодії заступника директора школи з учителями в умовах конфлікту; б) оволодіння методами діагностики основних компонентів психологічної готовності до такої взаємодії та чинників, які впливають на її становлення; в) оволодіння засобами та прийомами забезпечення ефективної особистісно-розвивальної взаємодії заступника директора школи з учителями в умовах конфлікту.Також розкрито специфіку посадового статусу заступника директора школи, детально висвітлено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють виникнення конфліктів у процесі взаємодії заступника директора школи з учителями. Туриніної розкрито сутність взаємодії заступника директора школи в умовах конфлікту, як форми міжособистісного звязку між заступником директора школи та вчителями, в процесі якої відбувається забезпечення умов для задоволення потреб та інтересів учасників конфліктної взаємодії та сприяння їх розвитку.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?