Формування психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до діяльності по охороні громадського порядку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 249
Фактори, що впливають на стан психологічної готовності військовослужбовців до виконання свої професійних обов"язків. Критерії оцінки рівня її сформованості. Розробка методики ігрового моделювання, що ґрунтується на уявному відтворенні бойової ситуації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГОРоботу виконано в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України Науковий керівник: Журавльов Вадим Валентинович, кандидат психологічних наук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра педагогіки та психології, заступник начальника кафедри. Офіційні опоненти: Барко Вадим Іванович, доктор психологічних наук, доцент, Академія управління Міністерства внутрішніх справ України, проректор; Захист відбудеться "13" жовтня 2006 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: 29003, Хмельницький-3, вул. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29003, Хмельницький-3, вул.Це змушує по-новому подивитися на низку проблем службово-бойової діяльності, в тому числі й на проблему формування психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ до діяльності по охороні громадського порядку. У звязку з тим, що при виконанні поставлених завдань Внутрішні війська діють в складних і небезпечних умовах, дослідження особливостей прояву і динаміки їх психологічної готовності дає змогу вирішити актуальні питання бойової і психологічної підготовки військовослужбовців Внутрішніх військ та розкрити істотні проблеми у службово-бойовій діяльності військ, повязані з психічними станами військовослужбовців, а також з прогнозуванням їх професійної надійності. Дослідження виконано згідно з положеннями "Концепції психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України", Наказом МВС від 5 квітня 2002 року № 334 "Про затвердження Концепції психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України та Програми її реалізації до 2005 року"; в рамках комплексної програми "Кадри" МВС України (Наказ МВС України від 29 січня 1999 року №61), п.3.14.3 Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999-2005 роки; п.2.1, "Загального плану Національної академії внутрішніх справ щодо реалізації вимог Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999-2005 роки", рішення Колегії МВС України від 21 жовтня 2000 р. Мета дослідження - визначити структуру і компоненти психологічної готовності, фактори та психологічні умови забезпечення її високого рівня і на основі вивчення змісту й особливостей психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України до виконання завдань по охороні громадського порядку розробити методику формування їх психологічної готовності до успішних службово-бойових дій. Виявити специфічні фактори, що впливають на стан психологічної готовності у військовослужбовців Внутрішніх військ, вивчити динаміку психічних станів при виконанні службово-бойових завдань і характер залежності службово-бойової діяльності від психологічної готовності.У першому розділі "Теоретико-методологічні аспекти проблеми формування психологічної готовності спеціалістів екстремального профілю" автор визначає психологічну готовність як складний стан, у якому виявляються як психічні процеси, так і якості, властивості особистості у цілому. Психологічна готовність - це системний стан, що відповідає різним рівням психічної регуляції та включає особистісно-значеннєвий, ситуативно-цільовий та операційно-виконавчий рівень. Психологічна готовність передбачає здатність до психологічної саморегуляції, готовність діяти у нестандартних умовах, уміння передбачати, антиципувати майбутнє, формувати певну реакцію організму у складних непередбачених умовах. Психологічна готовність як інтегральний системний параметр психіки військовослужбовця характеризує особливості активації, доцільності та спрямованості службово-бойової діяльності, ефективність її реалізації, урегульованість та стійкість до факторів, що детермінують діяльність, а також успішність відновлюваності системи професійно-важливих якостей до подальших дій (табл. У динаміці розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності було виявлено боротьбу мотивів, спрямованих на себе і на діяльність; орієнтовного компонента - зростання значення інформованості при виконанні службово-бойових завдань; емоційного-вольового компонента - впевненість і рішучість при виконанні завдань, саморегуляції напруженості та тривожності.Психологічна готовність військовослужбовця Внутрішніх військ МВС України до службово-бойової діяльності по охороні громадського порядку - це системний взаємозвязок його властивостей і станів особистості, свідомості та діяльності, що визначає часові, динамічні і ресурсно-продуктивні характеристики бойової-службово-бойової активності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?