Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної зброї - Автореферат

бесплатно 0
4.5 223
Психологічна готовність працівників правоохоронної системи до вживання зброї як стан особистості, який характеризується успішністю у стрільбі і визначається мотиваційної, емоційної, інтелектуальної складовими, рівнем тривожності і силою нервової системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНІСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЕЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇДисертація присвячена проблемі вдосконалення шляхів та засобів професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ щодо формування їх психологічної готовності до застосування табельної вогнепальної зброї. Показано негативний вплив умов оперативно-службової діяльності на стан психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ. Визначено взаємозвязок між індивідуально-психологічними якостями працівників ОВС, їх успішністю у стрільбі і рівнем психологічної готовності до застосування табельної вогнепальної зброї. Розроблено шляхи та заходи, що впливають на ефективність формування психологічної готовності працівників ОВС до застосування табельної вогнепальної зброї. Розроблено й експериментально перевірено методику і практичні рекомендації з удосконалення психологічної підготовки працівників ОВС до формування їхньої психологічної готовності до застосування табельної вогнепальної зброї.Але табельна вогнепальна зброя не завжди ефективно застосовується працівниками ОВС, що обумовлюється недостатнім рівнем їхньої психологічної готовності до адекватного її застосування в екстремальних умовах оперативно-службової діяльності. Сучасні методи вогневої підготовки не дозволяють ефективно впливати на подолання негативних станів, які виникають у працівників ОВС при застосуванні табельної вогнепальної зброї. Усе це зумовлює необхідність пошуку нових засобів та методів формування психологічної готовності працівників ОВС України до застосування табельної вогнепальної зброї в екстремальних ситуаціях. Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання дослідження: Провести теоретичний аналіз сучасного стану проблеми вивчення психологічної готовності працівників ОВС до застосування табельної вогнепальної зброї. Розробити й експериментально перевірити методику і практичні рекомендації з удосконалення психологічної підготовки працівників ОВС для формування їх психологічної готовності до застосування табельної вогнепальної зброї.Різноманітність у підходах щодо визначення психологічної готовності, її недостатня вивченість у галузі діяльності працівників органів внутрішніх справ, сучасні вимоги до психологічної підготовки працівників ОВС України щодо застосування табельної вогнепальної зброї в екстремальних умовах оперативно-службової діяльності актуалізують питання про необхідність подальшого дослідження психологічної готовності. На основі аналізу підходів до вивчення психологічної готовності фахівців, з урахуванням умов оперативно-службової діяльності працівників міліції, психологічну готовність працівників ОВС до застосування табельної вогнепальної зброї було запропоновано розглядати як психічний стан особистості, що характеризує успішність у стрільбі і визначається мотиваційною, емоційною, інтелектуальною складовими, рівнем особистісної тривожності та силою нервової системи. У другому розділі “Чинники, що детермінують процес формування психологічної готовності працівників ОВС до застосування табельної вогнепальної зброї” визначено методи дослідження та подано характеристику груп працівників ОВС, які брали участь у дослідженні. Дослідження процесу формування психологічної готовності до застосування табельної вогнепальної зброї було проведено з працівниками органів внутрішніх справ України (далі - працівниками) Московського, Ленінського та Фрунзенського районних відділів ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ході занять з вогневої підготовки у центрі підготовки працівників органів внутрішніх справ ГУМВС України в Харківській області. На цій підставі до першої групи увійшло 20% працівників з високим рівнем, до другої групи - 57% працівників з середнім рівнем, а до третьої - 23% працівників з низьким рівнем психологічної готовності.Відсутність досліджень з проблеми формування психологічної готовності працівників ОВС до застосування табельної вогнепальної зброї зменшує ефективність проведення з ними занять з вогневої підготовки. Так, працівники ОВС з високим рівнем психологічної готовності характеризуються низьким і частково середнім ступенями емоційного порушення, низьким ступенем особистісної тривожності, високим і частково середнім ступенем активності, працездатності, середньою силою мотивації, високим і частково середнім рівнем інтелектуальних здібностей, високою і середньою силою нервової системи. Працівники ОВС із середнім рівнем психологічної готовності характеризуються середнім і частково низьким ступенем емоційного порушення, середнім і низьким ступенем особистісної тривожності, середнім і частково низьким ступенями активності, працездатності, середнім ступенем мотивації, середнім і частково низьким ступенем інтелектуальних здібностей, середньою і великою силою нервової системи.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?