Формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 243
Проблема агресивності у психології, чинники виникнення агресивної поведінки у дітей. Причини основних труднощів вчителів початкових класів під час роботи з агресивними дітьми. Методика діагностики рівня психологічної готовності майбутнього вчителя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукНеобхідність підвищення якості підготовки майбутнього вчителя визначено у Державній національній програмі “Освіта” (Україна XXI століття), Законах “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті. У звязку із зазначеним найактуальнішим постає питання про цілеспрямоване формування психологічної готовності майбутніх вчителів до такого виду роботи, як забезпечення психолого-педагогічної корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку. Недостатня теоретична, методична і практична розробленість цієї проблеми, її актуальність, а також потреби практики зумовили вибір теми дослідження: «Формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності». Автором досліджувались питання формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до роботи з агресивними дітьми як новий напрям у професійній підготовці педагогів. Упровадження в навчально-виховний процес програми, яка включає: систему теоретичних положень, практичних занять з розвитку особистісних якостей, які перешкоджають агресії у майбутніх вчителів, формування вмінь та навичок діагностики, профілактики і корекції агресивної поведінки молодших школярів; завдань для самостійної роботи під час педагогічної практики в школі, сприятиме підвищенню рівня психологічної готовності майбутніх вчителів до роботи з агресивними дітьми.Теоретичний аналіз доводить, що поняття «агресія» та «агресивність» не є тотожними. Агресивність розглядається як якість особистості, що виражається у готовності до агресії. Основні положення цієї теорії можуть бути узагальнені у двох тезах: фрустрація завжди приводить до агресії у будь-якій формі; агресія завжди є результатом фрустрації. Ці напрямки роботи передбачають наявність у педагогів та майбутніх вчителів психологічної готовності до відповідної роботи з дітьми молодшого шкільного віку, схильними до агресивності. У другому розділі „Психологічна готовність майбутніх педагогів початкової школи до роботи з дітьми схильними до агресивності” проведено аналіз як загальної проблеми психологічної готовності до педагогічної діяльності, так і її складової - готовності вчителя до роботи з агресивними дітьми.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?