Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 224
Психологічні особливості управління атестацією педагогічних працівників. Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією, психологічні умови її формування. Особистісні характеристики керівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівниківНауковий керівник доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології ім. Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, старший науковий співробітник ВАЩЕНКО Ірина Володимирівна, Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра загальної психології і педагогіки, професор кандидат психологічних наук СИЧ Василь Михайлович, Інститут реабілітології Камянець-Подільського державного університету, заступник директора з наукової роботи Захист відбудеться 6 липня 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.453.02 в Інституті психології ім. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології ім.Важливе місце серед психологічних чинників, зокрема, займає психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників. Що ж до проблеми формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників, зокрема, в загальноосвітніх навчальних закладах, то, наскільки нам відомо, вона раніше не виступала предметом спеціального наукового дослідження. Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження "Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників". Існує звязок між рівнем сформованості психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників та такими чинниками: а) організаційно-професійними (посада, загальний стаж, стаж управлінської діяльності керівників; тип навчального закладу, місце розташування навчального закладу); б) соціально-демографічними (стать, вік керівників). Підвищити рівень психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників можна в результаті дотримання в системі післядипломної педагогічної освіти таких психологічних умов: а) розвитку позитивної мотивації щодо управління атестацією педагогічних працівників; б) оволодіння знаннями, вміннями та навичками врахування психологічних особливостей управління атестацією педагогічних працівників;У першому розділі роботи - "Теоретико-методологічні основи дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників" - висвітлено стан вивчення досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння змісту атестації, визначено її мету, функції та основні види; розкрито специфіку атестації педагогічних працівників та її роль в діяльності освітніх організацій; визначено психологічні особливості управління атестацією педагогічних працівників. Чикер) атестацію педагогічних працівників визначено як комплексну оцінку діяльності педагогічних працівників (відповідність чітким стандартам виконання роботи на відповідній посаді за певний проміжок часу) з метою визначення резерву та перспектив професійного розвитку як для самого працівників, так і для всієї організації. До суттєвих психолого-організаційних особливостей управління атестацією педагогічних працівників слід, на думку автора, віднести такі: складання комплексно-цільової програми для проведення атестації педагогічних працівників; організація команди професіоналів на основі партнерства та рівноправності, емоційної відкритості та довіри один до одного; врахування особистісних цілей і можливостей учасників атестації та педагогічних працівників; залучення всього педагогічного колективу та учнів до оцінювання педагогічних працівників; залучення до проведення атестації педагогічних працівників шкільних психологів та зовнішніх незалежних консультантів (з відповідних предметів); прийняття колегіального рішення та ін. Показано, що структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників містить чотири основні компоненти: а) мотиваційний (сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням управління атестацією педагогічних працівників (управлінські та соціально-психологічні); б) когнітивний (система знань, які необхідні для здійснення ефективного управління атестацією педагогічних працівників); в) операційний (комплекс умінь та навичок, які забезпечують успішне здійснення керівниками освітніх організацій управління атестацією педагогічних працівників); г) особистісний (сукупність важливих особистісних характеристик керівників освітніх організацій, які впливають на успішність управління атестацією).

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?