Формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 247
Знайомство з етапами та проблемами розробки авторського спецкурсу з формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Загальна характеристика головних напрямів модернізації системи післядипломної педагогічної освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освітиРозроблений авторський спецкурс з формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів за результатами проведеного дослідження довів свою ефективність і забезпечив перехід від педагогіки знаннєвої до розвивальної, до опанування слухачами вміннями і навичками толерантної взаємодії, а також сформував у них установки до застосування толерантності у професійній діяльності. У функціонуванні післядипломної педагогічної освіти сьогодні існує багато проблем, зокрема, відсутність нормативно-правової бази регулювання післядипломної педагогічної освіти; невпорядкована мережа закладів післядипломної педагогічної освіти; відсутність єдності і дієвості управління та регулювання діяльності всіх елементів системи післядипломної педагогічної освіти; субєктивний принцип вибору напрямків і змісту роботи закладів післядипломної педагогічної освіти; відсутність чіткості у визначенні функцій та завдань, які повинна виконувати система післядипломної педагогічної освіти; відсутність стандартизації та індивідуалізації змісту і форм професійного удосконалення фахівців, підвищення кваліфікації організаційно та змістовно не узгоджене з їх базовою підготовкою; потреба в оновленні змісту та організації освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти відповідно до сучасного розвитку держави на основі впровадження результатів наукових досліджень, широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду; потреба і удосконалення форм навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти, у тому числі дистанційного; недостатня робота по трансферу знань системі післядипломної педагогічної освіти; недостатнє забезпеченні закладів післядипломної педагогічної освіти відповідним кадровим потенціалом, відсутність системи забезпечення навчання викладачів для закладів післядипломної педагогічної освіти; відсутність системи науково-дослідницької діяльності як важливої складової освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти; недостатнє використання можливостей міжнародного співробітництва у галузі підвищення кваліфікації освітян, проведенні науково-дослідної та експериментальної роботи, обміну інформацією, налагодженні особистих контактів; недостатнє забезпечення закладів післядипломної педагогічної освіти необхідною навчально-методичною літературою, особливо україномовною; недостатнє забезпечення закладів післядипломної педагогічної освіти фінансами та матеріально-технічними засобами; підвищення кваліфікації часто носить предметно-орієнтований характер, що не сприяє розвитку керівника як особистості. Одним з напрямів модернізації системи післядипломної педагогічної освіти (підвищення кваліфікації) керівників загальноосвітніх навчальних закладів, повинен стати орієнтир на формування професійної толерантності, яка забезпечить найбільшу ефективність їх діяльності в умовах трансформації сучасного українського суспільства. Мета статті - проаналізувати зміст і структуру спецкурсу спрямованого на формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освіти (підвищенні кваліфікації) і визначити ефективність її впровадження. Завдання спецкурсу: 1) глибоке засвоєння керівниками загальноосвітніх навчальних закладів знань, що розкривають сутність, зміст і структуру професійної толерантності та організаційно-психологічні чинники, які впливають на рівень її сформованості; 2) опанування керівниками загальноосвітніх навчальних закладів діагностичного інструментарію вимірювання наявності та рівнів сформованості професійної толерантності; 3) оволодіння керівниками загальноосвітніх навчальних закладів вміннями та навичками формування професійної толерантності в процесі підвищення кваліфікації; 4) удосконалення керівниками загальноосвітніх навчальних закладів вмінь самоосвітньої діяльності, що забезпечить розвиток психологічної компетентності професійній діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?