Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 289
Обґрунтування необхідності підвищення ефективності при трудовій підготовці учнів у сільських загальноосвітніх школах. Огляд формування навчально-виховного процесу професійної спрямованості старшокласників на сферу сільськогосподарського виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ НА СФЕРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯЦе обумовлює необхідність підвищення ефективності трудової підготовки учнів, формування у них спрямованості на професії сфери сучасного сільськогосподарського виробництва. Значна роль у вирішенні цього завдання належить профорієнтаційній роботі, яка у поєднанні з трудовим профільним навчанням дозволяє ознайомити учнів із світом сучасних професій, визначити якості своєї особистості, порівняти їх з вимогами певної професії до людини, спробувати власні сили у практичній діяльності. Враховуючи актуальність та недостатній рівень теоретичної розробки проблеми формування професійної спрямованості учнів сільської загальноосвітньої школи на професії сфери сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах, була визначена тема нашого дослідження: “Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання”. Гіпотеза дослідження - формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської загальноосвітньої школи на сферу сільськогосподарського виробництва здійснюватиметься більш ефективно, якщо навчальні програми за змістом і структурою передбачатиме вивчення реальних виробничих функцій і відносин працівників сучасного сільськогосподарського виробництва у спеціалізованих класах і групах у відповідності до інтересів школярів, а профорієнтаційна робота передбачатиме застосування сукупності педагогічних засобів з врахуванням її виховної, діагностичної та проф. консультаційної функцій. Обґрунтувати та експериментально перевірити зміст профорієнтаційної роботи у процесі трудового профільного навчання та педагогічні засоби його реалізації, які забезпечуватимуть формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільських загальноосвітніх шкіл на професії сільськогосподарського виробництва.У першому розділі “Проблема формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів у педагогічній теорії та практиці” розкриваються соціально-педагогічні передумови удосконалення підготовки школярів до вибору сільськогосподарських професій, визначаються психолого-педагогічні аспекти формування професійної спрямованості учнів та аналізується стан проблеми у практиці роботи загальноосвітніх закладів. Наприкінці 90-х років в Україні склалися нормативно-правові, науково-педагогічні та організаційні передумови становлення і розвитку підготовки учнів сільських загальноосвітніх шкіл до трудової діяльності в агропромисловому секторі в умовах ринкової економіки. За такого підходу одним із напрямів підвищення результативності підготовки учнів сільських загальноосвітніх шкіл ми вбачаємо у визначенні та впровадженні у практику їх роботи оновлених відповідно з сучасними умовами змісту та засобів формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільських загальноосвітніх шкіл на сільськогосподарські професії. Проблеми підготовки учнів до трудової діяльності у сільськогосподарському виробництві досліджувалися такими вченими, як Р.І. До них ми відносимо прагнення оволодіти професію сфери сільськогосподарського виробництва, інтереси та схильності до трудової діяльності в аграрному секторі економіки, мотиви вибору професії, переконання у правильності її вибору.Зміст розділу “Основи маркетингу” висвітлює питання функціонування ринку, видів і типів конкуренції, спрямований на ознайомлення школярів із базовими елементами і функціями маркетингу, що створює умови для вивчення практичних питань маркетингової політики підприємництва, збуту і продажу, формування попиту, реклами, а також особливості ціноутворення в ринкових умовах. Так, заняття І-ІІІ рівнів були базовими, а отже передбачали формування необхідного мінімуму знань, як в індивідуальних формах роботи так і колективних, де формувалися уміння і якості особистості, а також потреба у самовдосконаленні. Оцінка результатів педагогічного експерименту здійснювалась з метою виявлення впливу експериментальних факторів на формування в учнів компонентів професійної спрямованості, а саме: інформованість щодо відповідних професій, успішності навчання за профільними предметами, особливості мотивації вибору професії, розвиток професійних інтересів та намірів, певних професійно важливих здібностей та якостей особистості. Запровадження у сільськогосподарському виробництві сучасної техніки, інформаційних технологій значно розширює спектр професій сфери сільськогосподарського виробництва, що створює обєктивні умови для вибору тієї професії випускниками шкіл, яка б відповідала їх інтересам. Низька ефективність формування професійної спрямованості на професії сфери сільськогосподарського виробництва ми пояснюємо також відсутністю надійних методологічних основ формування такої спрямованості.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?