Формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін - Автореферат

бесплатно 0
4.5 187
Аналіз психолого-педагогічних засад використання інформаційних технологій. Забезпечення професійної спрямованості майбутніх інженерів. Формування її під час вивчення математичних дисциплін. Розробка комплексних критеріїв. Перевірка ефективності системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРоботу виконано в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Меняйленко Олександр Сергійович, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, проректор з науково-педагогічної роботи. Клочко Віталій Іванович, Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри вищої математики; Захист відбудеться 25 лютого 2010 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (91011, м.Перебудова навчального процесу у вищих закладах освіти передбачає формування професійної спрямованості майбутніх інженерів як ключової якості особистості фахівця. Виходячи з цього, одним із засобів формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін, на нашу думку, є використання інформаційних технологій навчання в поєднанні із системою психологічних і педагогічних засобів активної навчальної діяльності. У ході аналізу теорії та практики формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін було виявлено суперечності між: зростанням вимог до професійної діяльності майбутніх інженерів та недостатньою сформованістю в них професійної спрямованості як стрижневої якості сучасного фахівця, що визначає розвиток його професіоналізму; значним потенціалом математичної освіти як складової фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та недостатнім його використанням у процесі професійної підготовки та у формуванні професійної спрямованості майбутніх інженерів; динамічністю інформаційно-інноваційних перетворень у суспільстві та рівнем використання засобів інформаційних технологій у процесі формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у навчанні математичних дисциплін. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити систему формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін з використанням інформаційних технологій. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін буде ефективним за умов реалізації системи, яка за своїми цільовими орієнтирами спрямована на формування у фахівців понятійної, образної та дієвої складових інженерного підходу до розвязання професійно орієнтованих задач; базується на використанні інформаційних технологій навчання, націлених на формування професійної спрямованості майбутніх інженерів; сприяє активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів з урахуванням їхніх потенційних можливостей.У першому розділі „Теоретичні засади формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін” проаналізовано основні підходи до досліджуваної проблеми, визначено поняття професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін, її функції й складові; розкрито сутність та засоби формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін; розглянуто психолого-педагогічні аспекти використання засобів інформаційних технологій у зазначеному процесі. На підставі аналізу наукової літератури також установлено, що формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін націлене на: по-перше, розширення й поглиблення знань, умінь та навичок з математичних дисциплін, що забезпечать якісну підготовку майбутніх інженерів до вивчення спеціальних дисциплін; по-друге, створення умов для формування й розвитку інженерного стилю мислення студентів. Досліджено психолого-педагогічні аспекти застосування інформаційних технологій як засобу окресленого процесу: по-перше, розглянуто реалізацію інформаційних технологій на підставі психолого-педагогічних теорій навчання; питання педагогічної взаємодії викладача математичних дисциплін та майбутніх інженерів у зазначеному процесі; розроблено вимоги до вибору теорії, на якій базуватиметься формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін засобами інформаційних технологій. спрямованість інженер вивчення математика У другому розділі „Розробка та експериментальна перевірка ефективності системи формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін” розроблено й реалізовано систему формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін засобами інформаційних технологій; проаналізовано та узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?