Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців - Статья

бесплатно 0
4.5 251
Розкриття специфіки професійної поведінки викладачів вищої, зокрема медичної і фармацевтичної, школи та досвіду її формування (з урахуванням копінг-стратегій поведінки). Доцільність запровадження спеціально циклу лекційних, практичних, тренінгових занять.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівцівНа основі вивчення проблеми психолого-педагогічної підготовки та перепідготовки викладацьких кадрів для вищої школи педагогічного й, особливо, непедагогічного профілю проаналізовано проблему професійної поведінки викладачів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти, готовність їх до вирішення навчально-виховних завдань, формування умінь ефективно вибудовувати взаємодію з усіма субєктами освітнього процесу, та домінуючу у ньому копінг-стратегію поведінки. One of the important problems of psychological and pedagogical training of professors of non-pedagogical profile is the problem of professional behavior of the lecturer, the formation of his ability to build a pedagogically justified interaction with all subjects of the educational process and to find ways to overcome the negative display of professors behavior and to establish creative cooperation with students. There was experimentally proved the expediency of the introduction of a specially developed course of lectures, practical and training sessions on the formation of non-pedagogical profile of professors, skills to analyze pedagogical situations, to evaluate alternatives, to choose the optimal variant and to plan its implementation, to develop persistent skills in solving practical professional problems and ability to actively counteract occupational stress situations and improve their training in the implementation of pedagogical activity. Здебільшого викладачі навчальних закладів вищої освіти непедагогічного профілю, до яких відносяться медичні, фармацевтичні є фахівцями у конкретній галузі фахових знань, які зазвичай закінчили ці самі заклади і не мають глибокої психолого-педагогічної підготовки, яка вкрай необхідна для продуктивної педагогічної діяльності. Специфічні вимоги до поведінки визначені для фахівців усіх професій, однак правила поведінки викладача, які виступають одним з регуляторів взаємовідносин між педагогом і студентами, педагогом і педагогом, мають свою специфіку, оскільки спрямовуються на встановлення відносин творчого співробітництва і передбачають дотримання педагогом етичних правил, розвинутої особистісної та професійної культури, здійснення ним індивідуально-орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі, в решті, створює умови для сприятливого психологічного клімату у спілкуванні всіх субєктів педагогічного процесу.Отже, поведінка викладача вищої медичної та фармацевтичної школи у більшості випадків є набутою за допомогою життєвого та професійного досвіду, навчання у закладах вищої освіти й вимагає здійснення спеціальних психологічних та педагогічних заходів з її формування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?