Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах розвитку позитивного іміджу прикордонного відомства - Статья

бесплатно 0
4.5 244
Професійна надійність майбутнього офіцерів-прикордонника як інтегральна якісна характеристика властивостей особистості, що відображає її здібність до здійснення оперативно-службової діяльності. Шляхи формування позитивного іміджу прикордонного відомства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах розвитку позитивного іміджу прикордонного відомстваАле у наукових працях останніх десятиліть в прямій постановці не порушувалась проблема формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах розвитку позитивного іміджу прикордонного відомства. У психолого-педагогічній літературі поняття «ефективність діяльності» нерідко ставлять в один синонімічний ряд з поняттям «професійна надійність», тобто зі здатністю людини вирішувати покладені на неї завдання своєчасно й точно протягом заданого часу з мінімальними витратами сил, засобів, енергії та ресурсів. Критеріями її ефективності при цьому є: своєчасність - виконання поставленого перед людиною завдання у відведений для цього термін часу; точність (безпомилковість) - здатність вирішувати поставлене завдання без помилок, оптимально чи в межах установлених відхилень; надійність - збереження здатності вирішувати поставлене завдання точно й своєчасно протягом заданого часу (робочого циклу, робочого дня, в особливих ситуаціях тощо); витрата ресурсів - кількість енергії (фізичної, психічної), що витрачається людиною в процесі трудової діяльності, а також швидкість відновлення її початкового рівня працездатності [1, с. Водночас «Словник-довідник для менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій» «ефективність діяльності групи» визначає як продуктивність і якість спільної праці в малій групі, а «надійність» (trustworthy) трактує як властивість наукового методу дослідження, яка дозволяє отримувати одні й ті самі результати [2, с. Ставицького, який досліджуючи професійне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, виокремлює певні умови ефективності системи професійного виховання у вищому військовому навчальному закладі (орієнтація на стимулювання самовиховання і саморегуляцію курсантів на основі ставлення до себе як субєкта навчальної і одночасно службової діяльності; координація та взаємодія всіх субєктів освітнього процесу на єдиній концептуальній основі, послідовність і розвиток змісту роботи від курсу до курсу; організація роботи на основі диференційованого й індивідуального підходу до курсантів), зазначаючи, що чим більша кількість умов реалізується в процесі практичної педагогічної діяльності, тим вона більш ефективна [5, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?