Формування професійної мобільності вчителя — стратегічний напрям у сучасній освіті - Статья

бесплатно 0
4.5 156
Професійна мобільність педагога - наявність інтересу до процесів індивідуалізації, соціалізації з урахуванням нових цілей, цінностей навчально-виховного процесу. Освіта - стратегічний напрям, що засвідчує внутрішню готовність людини до якісних змін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Динамічність різномасштабних змін у всіх сферах життя сучасного людства актуалізує проблему формування мобільності як виняткової особистісної якості фахівця саме у процесі освіти як стратегічного її напряму, що засвідчує внутрішню готовність людини до якісних змін, перетворень, успішної життєдіяльності в умовах сучасного ринку праці як пріоритетного чинника формування суспільного інтелекту, національного ресурсу оновлення соціального життя. Орден та ін.) науковців засвідчує, що професійна мобільність у педагогічній сфері має особливості, повязані зі специфікою професійної діяльності, й виявляється у готовності та здатності до змін, зокрема, на трьох рівнях: на рівні якостей особистості (цілеспрямованість, відкритість до змін, наполегливість, здатність до самопізнання, самостійність, самокритичність), на рівні характеристик діяльності (адаптивність, гнучкість, уміння прогнозувати, досягати успіхів, креативність), на рівні процесів професійного розвитку, самовдосконалення (готовність до змін, адекватні уявлення про свої можливості, змобілізованість щодо зміни ситуацій, передбачення можливих результатів тощо). Передусім відзначимо, що у нашому розумінні професійна мобільність характеризує внутрішній (мотиваційно-інтелектуально-вольовий) потенціал особистості, що лежить в основі гнучкої орієнтації й діяльнісного реагування в динамічних умовах як соціальних, так і суто професійних відповідно до компетенції та власних життєвих позицій; забезпечує готовність до змін і реалізацію цієї готовності у своїй життєдіяльності (готовність особистості до сучасного життя з його багатоаспектними чинниками вибору); детермінує професійну активність, субєктність, творче ставлення до професійної діяльності, особистісного розвитку, що сприяє ефективному розвязанню фахових проблем. У контексті окресленої проблеми з огляду на специфіку педагогічної професії, не можна не відзначити її значущість у розвитку і мобільності учнів, оскільки сама система освіти може розглядатися як сходи, а формуванню мобільності сприяє фахова діяльність учителя та умови його самоосвіти і саморозвитку (розгорнута мережа бібліотек, засоби масової інформації, теле-, відеокомунікації, інтернет тощо) як специфічні види освітніх інституцій, як важливі щаблі вертикальної освітньої циркуляції. Саме педагог, наголошує науковець, є «реальним носієм» соціального світу в його новому змісті, він як професіонал може коректувати певні педагогічні умови й певний рівень розвитку самосвідомості субєкта дії, забезпечуючи новий рівень вимог щодо свого «Я», формуючи «субєктивний образ навколишнього світу» [1] і готовність до саморозвитку, до діалогу з іншими.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?