Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку - Статья

бесплатно 0
4.5 195
Поняття професійної мобільності, яка є важливою педагогічною проблемою і стимулюючим чинником сталого розвитку. Обґрунтування необхідності формування професійно-мобільного фахівця, який зможе реалізувати себе на ринку праці як кваліфікований професіонал.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУРозкрити важливість формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку. Зміна парадигми «освіта на все життя» на нову - «освіта через усе життя» (lifelong education) принципово змінює роль освіти в суспільному і індивідуальному розвитку, вона стає одним з найважливіших соціальних інститутів. Структурна перебудова економіки країни, прискорене впровадження нових технологій у виробництво та інші чинники зумовили появу професійного середовища, в умовах якого людина впродовж своєї професійної діяльності може бути вимушена змінювати не лише місце своєї роботи, а й професію, тобто сучасному працівникові має бути притаманна така якість, як професійна мобільність. Магістр педагогіки вищої школи здатний проводити наукові дослідження за такими напрямами: концепції, теорії педагогіки вищої школи; особливості вищої освіти та педагогічної думки в світі; зміст вищої освіти; навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах; структура навчально-пізнавального процесу; форми організації навчання у вищому закладі; методи викладання у вищій школі; гнучкі технології навчання; види та структура науково-пошукової діяльності студентів; організація практики студентів; контроль знань, вмінь та навичок студентів; процес виховання студентів; педагогічне спілкування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?