Формування професійної культури майбутніх педагогів-організаторів дозвілля в умовах клубної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 194
Можливості клубної діяльності як одного із засобів, що сприяє розвитку професійної культури майбутнього фахівця. Розробка авторської технології розвитку етично-культурологічної та естетичної творчості майбутнього педагога-організатора в умовах клубу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВисвітлено можливості клубної діяльності як одного із засобів, що сприяє розвитку культури майбутнього фахівця. It has been determined the notions «culture» and professional - pedagogical culture of an educatoras basic factors of students’ development. Окреслене розуміння взаємозвязку культури і діяльності дозволяє в аспекті нашого дослідження розглядати культуру та клубну діяльність як чинник, що впливає на розвиток особистості майбутнього педагога-організатора дозвілля. Досліджували особливості культури особистості у філософсько-методологічних підходах (Е.Кант, Т.Карвер, П.Сорокіна, Е.Тейлор, І.Томас), у культурологічній практиці (М.Аріарський, А.Жарков, Л.Жаркова, В.Кірсанов, І.Петрова, В.Піча), педагогічної культури (Л.Нечипоренко, В.Гринькова, М.Згурська, І.Ісаєв), проблеми повязані із професійною освітою (С.Сисоєва, О.Дубасенюк, Н.Ничкало, В.Жигірь, О.Чернєга), клубну діяльність (О.Воловик, В.Гагін, А.Каргін, О.Миронюк, Е.Соколов, Є.Смірнова, В.Тріодін). З метою ефективності реалізації вище зазначених навчально-виховних підходів була розроблена технологію розвитку етично-культурологічної та естетичної творчості в умовах діяльності студентського клубу, що сприяє творчій самореалізації майбутнього педагога-організатора дозвілля (рис.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?