Формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості: технологічний підхід - Статья

бесплатно 0
4.5 172
Специфіка ключової і спеціально-фахової компетентностей працівників центрів зайнятості. Етапи та рівні технології формування професійної компетентності. Проблематика впровадження компетентнісного підходу у системі підготовки кадрів державної служби.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У статті розкрито зміст, визначено етапи та рівні технології формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості. Встановлено специфіку ключової, загально-фахової, спеціально-фахової компетентностей працівників центрів зайнятості. Досліджено самооцінку професійної компетентності у керівників і спеціалістів базового центру зайнятості. Ключові слова: компетентність; компетенція; професійна підготовка; технологія; центр зайнятості. В статье раскрыто содержание, определены этапы и уровни технологии формирования профессиональной компетентности специалистов центров занятости.Складність завдань, які вирішує державна служба зайнятості, потребують прискореного формування спеціалістів нової генерації, які б забезпечували досягнення поставлених цілей та завдань завдяки оволодінню посадовцями компетенціями, що відповідають профілю їхніх посад та вимогам до їх професійної компетенції. Значну роль в осмисленні змісту процесу формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості відіграли дослідження, які розкривають особливості професійної діяльності посадовців державної служби зайнятості, підготовлені українськими вченими: А. У той же час, як свідчить аналіз, відсутні публікації, в яких досліджувалися б підходи до розробки технологій формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості. Недашківська професійну компетентність державного службовця розглядає як систему професійних компетенцій відповідно до повноважень, передбачених посадою, а компетенції - як особистісні риси людини, що зумовлюють рівень знань та вмінь фахівця, які він може ефективно застосовувати в різних ситуаціях та адаптувати до змінних умов роботи [6]. На відміну від поняття "компетентність" компетенція є відчуженою від субєкта й розглядається як наперед задана соціальна норма (вимога) до професійної компетентності працівника, що необхідна для його якісної продуктивної діяльності [7].Таким чином, встановлено, що зміст технології формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості складають ключові, загально-фахові й спеціально-фахові компетентності та відповідні ним компетенції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?