Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті Європейського простору вищої освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 270
Сутність, зміст та структура професійної компетентності майбутніх менеджерів у межах Європейського простору вищої освіти. Модель розподілу компетентностей у рамках проекту "Тюнінг". Підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті Европейського простору вищої освітиЗдійснено аналіз питання компетентнісного підходу в рамках проекту «Тюнінг» та запропоновано графічну модель розподілу компетентностей в структурі концепції компетентності. В статье рассмотрена проблема использования компетентностного подхода в процессе формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров на основе реформирования Европейского пространства высшего образования как стратегической задачи, что положено в основу Болонского процесса. Осуществлен анализ вопроса компетентностного подхода в рамках проекта «Тюнинг» и предложено графическую модель распределения компетенций в структуре концепции компетентности. Зростання попиту на професійні навички, вміння і компетенції вимагає від української вищої освіти створення функціонально-національної системи забезпечення якості, яка відповідає Стандартам і рекомендаціям із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ має пряму залежність від розробки компетентностей (компетентнісного підходу) в освітніх програмах, що в свою чергу є поступовим сприянням початку співпраці університетів Європи над новою моделлю освіти, як необхідною умовою підвищення якості та конкурентоздатності на ринку професіоналів, готовності до суспільного «діалогу» щодо створення Європейського простору вищої освіти.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?