Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект - Статья

бесплатно 0
4.5 158
Компетентнісний підхід в сфері освіти. Визначення складників професійної компетентності та чинників, що впливають на формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер. Підготовка медичної сестри на засадах компетентнісного підходу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТУ статті висвітлено аналіз проблеми формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у науково-педагогічній літературі; визначено складники професійної компетентності та чинники, що впливають на формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер. В статье сделан анализ проблемы формирования профессиональной компетентности будущих медицинских сестер в научно-педагогической литературе; определены составляющие профессиональной компетентности и факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности будущих медицинских сестер. We understand the professional competence of a future nurse as the competence of a specialist demonstrating the competence and professional qualities necessary to carry out professional activities and establish relationships with other health workers as to people"s health problems. We have identified and characterized the following factors contributing to the professional competence of a nurse: professional orientation of education; interest in the medical profession; ability to master the future profession; clear motivation for learning; ability to study independently; need for self-improvement; the orientation of educational technology toward medical theory and practice. Зважаючи на впроваджену ступеневу систему підготовки медичної сестри, професійна компетентність медичної сестри-бакалавра визначається: 1) сукупністю видів діяльності: майбутній фахівець медсестринства готується до таких видів діяльності (за базовою підготовкою): охорона здоров’я та соціальна допомога, діяльність у сфері охорони здоров’я людини, діяльність лікарняних закладів, охорона материнства і дитинства, діяльність санаторно-курортних організацій, медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини; 2) сферою професійної діяльності (лікарняні та лікувально-профілактичні заклади, установи охорони здоров’я та соціальної допомоги, установи охорони материнства і дитинства та пологові будинки, санаторно-курортні організації, медична практика тощо); 3) обєктами професійної діяльності, до яких належать: пацієнти; лікарські засоби та допоміжні матеріали; обладнання, яке застосовується для проведення діагностичних заходів; медична техніка, апарати, хімічні реактиви, що використовуються для виконання медичних маніпуляцій; медичний інструментарій, оснащення, медикаментозні засоби та предмети догляду за пацієнтом у сестринському процесі; нормативно-правове забезпечення діяльності щодо виписування, зберігання та використання медикаментів, медичного інструментарію; 4) набором компетенцій, якими повинен володіти майбутній фахівець медсестринства [2].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?