Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі - Статья

бесплатно 0
4.5 150
Аналіз основних аспектів та складових професійної компетентності фахівця фармацевтичної галузі. Характеристика інтегральних, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, якими він повинен володіти. Використовувані педагогічні прийоми та методики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичної галузіЗакон України «Про вищу освіту» [6] визначає компетентність як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Інтегральні компетентності включають в себе: здатність розвязувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії. Загальні компетентності включають в себе знання своїх соціальних та громадських прав та обовязків, методи реалізації знань у вирішенні практичних питань, сучасні тенденції розвитку галузі, також уміння формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї, здатність донести свою громадську та соціальну позицію, використовувати фахові знання для вирішення практичних ситуаціях, встановлювати звязки із субєктами практичної діяльності, нести відповідальність за своєчасність прийнятих рішень, вміти проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання. Спеціальні (фахові) компетентності включають знання основних принципів організації фармацевтичного забезпечення населення, основних механізмів державного регулювання фармацевтичної діяльності, класифікації лікарських засобів (ЛЗ) та лікарських форм, наказів МОЗ України щодо отримання, зберігання та видачі отруйних, наркотичних і прирівняних до них ЛЗ, наказів МОЗ України про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп ЛЗ та виробів медичного призначення загальні вимоги до зберігання ЛЗ в аптеках, а також уміння користуватись нормативно - правовими актами, що регламентують фармацевтичну діяльність в Україні та за кордоном, відстежувати та визначати зміни і доповнення у вітчизняному фармацевтичному законодавстві, складати відомості про матеріально-технічну базу аптеки та аптечного пункту, а також організаційні документи, необхідні для їх діяльності, забезпечувати відповідні умови зберігання отруйних, наркотичних та прирівняних до них ЛЗ, а Перелік компетентностей фахівця фармацевтичної галузі Спеціальні (фахові, предметні): здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик; здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоровя також лікарських форм з ними, контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на підприємствах фармацевтичного профілю, а також вміння формувати висновки та фахово застосовувати закони та нормативні документи, проводити постійний моніторинг належного зберігання ЛЗ та виробів медичного призначення на підприємствах фармацевтичного профілю, нести відповідальність за зберігання ЛЗ та виробів медичного призначення відповідно до Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоровя.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?