Формування професійної компетентності фахівців міжнародних відносин: досвід Австралії - Статья

бесплатно 0
4.5 162
Наукові аспекти професійної підготовки фахівців міжнародних відносин в університетах Австралії, зміст програм професійної підготовки, формування академічної і фахової компетентностей. Компоненти професійної компетентності фахівців міжнародних відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ДОСВІД АВСТРАЛІЇВ австралійському суспільстві з початку 90-х років минулого століття відбуваються ґрунтовні зміни у реформуванні системи вищої освіти, а саме: суспільно-демографічні (зростаючий попит на вищу освіту, прийняття на роботу іноземних кваліфікованих фахівців, широкий доступ до освіти іноземним студентам), нормативно-правові (розробка та оновлення освітніх стандартів, прийняття законів, рамки кваліфікацій), організаційні (нова система та культура управління освітою, умови навчання) та технологічні (компютеризація, розвиток Інтернет-технологій). Крім того, суспільство й економіка Австралії повномасштабно реагують на процеси глобалізації та інтернаціоналізації освіти, у межах яких простежуються такі тенденції розвитку вищої освіти країни, як: орієнтація структури та змісту навчальних планів і програм на міжнародні перспективи; зростання ініціатив, спрямованих на підтримку міжнародних проектів; посилення мобільності студентів за рахунок навчання та практики за кордоном; розширення можливостей для вивчення іноземних мов; упровадження національної рамки кваліфікацій та оновлення освітніх стандартів тощо. Зазначимо, що це третє покоління стандартів (перше 1998, друге 2001 р.), у якому вказано, що професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин передбачає формування та розвиток загальних умінь та навичок (“generic skills”), згрупованих у 8 напрямів: навички комунікації, що сприяють продуктивним і гармонійним відносинам; навички роботи у команді, що сприяють розвитку лідерства; організаційні та прогностичні уміння та навички; уміння розвязувати проблеми, що сприяють продуктивним результатам професійної міжнародної діяльності; навички підприємництва та ініціативи, які сприяють інноваційному розвитку; управлінські навички; навички самонавчання та саморозвитку; технологічні навички [3]. комунікативною здатність установлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування; уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера спілкування; здатність до організації спільних дій, що дозволяють партнерам реалізувати певну загальну для них діяльність; здатність адекватного сприйняття однієї людини іншою; уміння інтерпретувати невербальні вияви інших людей; уміння усвідомлювати і долати комунікативні барєри; управлінською здатність і вміння визначати й ефективно працювати в інтересах спільної мети, що передбачає бажання зрозуміти загальну програму дій, брати на себе ініціативу, необхідну для виконання спільної мети, й робити з максимальною користю саме те, що необхідно, не очікуючи детальних вказівок; готовність виносити розумні судження і приймати правильні рішення; здатність справлятися з новими ситуаціями і входити в контакт з новими людьми; готовність до сприйняття альтернативних рішень; готовність працювати в команді з іншими, брати на себе роль лідера, користуватися підтримкою і допомогою співробітників; розуміння того, наскільки важливо звертати увагу на сумніви, бажання зясувати "їх, зробити повністю усвідомленими й опиратися на них у своїх діях; здатність регулярно оцінювати ступінь просування до цілі, цікавитись, що цьому перешкоджає, і планувати комунікаційну поведінку та діяльність; спроможність робити власні спостереження, самостійно збирати інформацію й вступати в контакт з працівниками;Професійна компетентність магістрів міжнародних відносин охоплює сукупність управлінських, економічних, правових, політичних, екологічних, методологічних, міжкультурних знань, умінь і навичок, які сприяють розвитку творчого мислення, професійному самовдосконаленню, прогнозуванню професійної карєри, реалізації творчого потенціалу тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?