Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського - Автореферат

бесплатно 0
4.5 181
Аналіз професіограми вчителя. Вивчення наукових концептів педагогічної системи В. Сухомлинського. Дослідження сегментів педагогіки слова. Виховання дітей молодшого шкільного віку красою природи. Використання досвіду в системі становлення професіоналізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРоботу виконано в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор ОМЕЛЬЯНЕНКО Світлана Віталіївна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ВОВК Людмила Петрівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент ЛИКОВ Василь Никифорович, Приватний вищий навчальний заклад Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія» МОН України, доцент кафедри педагогіки та психології.У сучасному світі на перший план виступає завдання утвердження таких суспільних і особистісних цінностей, як «людина», «духовність», «моральна відповідальність», «професіоналізм». Відтак пріоритетним завданням нашого суспільства є забезпечення оптимально-ефективних умов для всебічного гармонійного розвитку кожної особистості з урахуванням її потенціальних можливостей, створення здорового соціального середовища, яке позитивно впливало б на соціальний і біологічний розвиток людини. Такі історично зумовлені особливості висувають завдання осмислення низки проблем, повязаних з переглядом місця і ролі педагогічної професії у системі соціально-економічного розвитку нашого суспільства, нових підходів до підготовки вчителів-вихователів, становлення їхнього професіоналізму. Пошуку шляхів і засобів формування професіоналізму і педагогічної культури вчителів-вихователів присвячено дисертаційні дослідження І. У процесі вирішення завдань всебічного гармонійного розвитку громадян з урахуванням специфіки соціально-економічного розвитку українського суспільства спостерігаються певні суперечності між:-необхідністю забезпечення оптимальних умов для формування у молоді високих морально-духовних цінностей, надання цьому аспекту педагогічної діяльності пріоритетності порівняно з дидактичними завданнями й недостатньою професійною готовністю педагогів до виконання цієї функції;Сухомлинського: теоретичні та практичні аспекти» - проаналізовано зміст і структуру поняття «професіограма вчителя», досліджено концепції професіоналізму вчителя у педагогічній спадщині В. «Вічні педагогічні істини» - це якості, якими має володіти кожен учитель, а саме: інтерес і любов до дітей; захоплення педагогічною працею; психолого-педагогічна проникливість і спостережливість; педагогічний такт; педагогічна уява; організаторські здібності; справедливість, вимогливість, наполегливість, витримка; самооцінка; професійна працездатність. Гузій, у своєму дослідженні, присвяченому категорії педагогічного професіоналізму, визначає, що його базовими складовими є професіоналізм педагогічної діяльності і професіоналізм особистості педагога, а їх системоутворювальними чинниками виступають педагогічна творчість і педагогічна майстерність. Її ґрунтовна праця «Учитель Сухомлинський: уроки на завтра» (2008) фактично присвячена проблемі професіоналізму вчителя, що формується за концептами педагогічної системи Василя Олександровича. Ось вибіркова тематика тих проблемних питань, які впродовж багатьох років розглядалися на таких семінарах учителів Павлиської школи: «Розвиток мислення учнів», «Педагогічна культура уроку і якість знань учнів», «Жива природа і дитяча праця у вихованні людяності», «Організація розумової діяльності учнів на різних етапах уроку», «Виховання моральної зрілості учнів у процесі вивчення літератури», «Слово як засіб творчості на уроці» та ін.У дисертації здійснено системні узагальнення теоретичного та практичного характеру, які відтворюють цілісну концепцію формування професіоналізму вчителя початкової школи, розроблену в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. На основі комплексного аналізу наукової літератури та архівних документів встановлено, що існує ряд наукових праць, присвячених дослідженню окремих аспектів професіоналізму вчителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Сухомлинського (протоколи засідань педагогічної ради, методичного та психологічного семінарів, книги аналізу відвіданих уроків, плани роботи школи та ін.) відтворено систему його роботи як керівника школи, спрямовану на формування професіоналізму вчителя початкових класів. Сухомлинського, в дисертаційному дослідженні визначено, що, на думку видатного педагога, визначальними для успішної професійної діяльності вчителя початкової школи є три головні педагогічні інструменти - слово, краса, природа.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?