Фірма-виробник у умовах ринку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 54
Суб’єкти ринку, умови ефективного функціонування. Особливості поведінки фірми-виробника на ринках монополістичної конкуренції та олігополії. Державне регулювання підприємницького сектору: методики та наслідки. Аналіз поведінки фірми-виробника в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фактори, що впливають на попит: 1) ціна (обернена залежність - по мірі зниження ціни коло покупців розширюється, що при інших рівних умовах веде до зростання попиту, з підвищенням ціни - звужується коло покупців, готових придбати товари - попит зменшується). Якщо попит нееластичний - ціна змінюється більше, ніж змінюється попит (зниження ціни або не збільшує попит, або збільшує настільки незначно, що збитки від зниження цін не перекривають прибутки від зростання попиту). 5) ціни на інші товари (субститути - замінники: ціна на товар-субститут і попит на інші товари - пряма залежність; комплементи - ціна на товар-комплемент і попит на інші товари - обернена залежність; існують і так звані незалежні товари (футбольні мячі і годинники, пилососи і книги. 5) кількість товаровиробників (зростає кількість - зростає пропозиція), 6) ціни на інші товари (ціни на цукор зростають - зростає виробництво цукрового буряка - може привести до зниження виробництва (пропозиції) інших овочевих культур; зниження цін на жито, ячмінь - зростає виробництво пшениці), 7) конкуренція (при посиленні конкуренції між виробниками зростає пропозиція товарів); недобросовісна - ведеться методами, що суперечать прийнятим на ринку правилам і нормам: продаж за цінами, нижчими собівартості (демпінговими), контроль за діяльністю суперника з метою припинення діяльності, неправдиві інформація і реклама (дезінформація з боку виробника споживачів (покупців) і господарських субєктів про товар і послуги (неправильні відомості про споживні властивості товару), недобросовісне копіювання продукції конкурента (промисловий шпіонаж), використання товарного знака, найменування або маркування товару без дозволу господарюючих субєктів, на якого вони зареєстровані, тиск на постачальників ресурсів і банки, щоб відмовилися в постачанні ресурсів і наданні кредитів, переманювання персоналу (підкуп, більші оклади, пільги), застосування диверсій проти конкурента (вбивства, шпіонаж, підпалення, вибухи), підкуп чиновників. залежно від режиму конкурентної боротьби: - досконала (чиста) - вільна конкуренція в умовах ринку, де не існує підприємців, здатних диктувати чи навязувати свої умови виробництва і реалізації продукції;До конституційних основ правового господарського порядку в Україні належать такі: право власності українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, що здійснюється від імені українського народу органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України; право кожного громадянина користуватися природними обєктами права власності народу відповідно до закону; забезпечення державою захисту прав усіх субєктів права власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині й суспільству; право кожного володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнання всіх субєктів права власності рівними перед законом, непорушності права приватної власності, недопущення протиправного позбавлення власності; економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення виключно законом правових засад і гарантій підприємництва; забезпечення державою захисту конкуренції в підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно законом; забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України; забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов праці; захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; визнання і дія в Україні принципу верховенства права[1]. Механізм ліцензування певних видів господарської діяльності має забезпечити, з одного боку, захист прав субєктів господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, а з іншого - забезпечити управлінський вплив держави на таку діяльність шляхом формування комплексу владно-наказових норм, яких має дотримуватися підприємець при здійсненні тих видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. 2 Закону про ліцензування визначається, що ліцензування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування банківської діяльності, ліцензування у сфері енергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, діяльності з надання фінансових послуг, ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини в цих сферах [4, ст.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?