Фінансування сфери соціального страхування - Реферат

бесплатно 0
4.5 81
Забезпечення державних гарантій від можливих наслідків соціальних ризиків в Україні. Загальнообов"язкове страхування від нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання та на випадок безробіття. Джерела фінансування Пенсійного фонду країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти та науки України З предмету «Соціальне страхування» на тему «Фінансування сфери соціального страхування»Фінансування Фонду державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіЦе право гарантується загальнообовязковим державним соціальним страхуванням, а також добровільним соціальним страхуванням через страхові компанії, що мають ліцензії Національного комітету фінансових послуг України. В Україні існують такі види загальнообовязкового державного соціального страхування: Тип соціального страхування Механізм реалізації На випадок безробіття здійснюється через Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням здійснюється через Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності здійснюється через Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниЗгідно Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» розділу 4, статті 19 - джерелами формування коштів фонду соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням є : 1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законом 2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообовязковим державним соціальним страхуванням у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства Кошти загальнообовязкового державного соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням.2) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та Закону України "Про зайнятість населення" , інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення; 3) кошти державного бюджету, що спрямовуються до Фонду у випадках, установлених законом; Кошти бюджету Фонду використовуються на: 1) виплату забезпечення та надання соціальних послуг, 2) здійснення заходів відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" 4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; Згідно Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» розділу 9, статті 46 - джерелами формування фонду є: 1) внески роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;Страхування суттєво впливає на соціально-економічну стабільність суспільства і як таке - належить до кола чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни. Страхування не стало в Україні важливим фінансовим чинником розвитку національної економіки. Зацікавленість держави в розвитку страхового ринку полягає в тому, що завдяки страхування уможливлюється підвищення соціального захисту населення та господарюючих субєктів; зменшується навантаження на державний бюджет у частині відшкодування непередбачуваних збитків природно-технічного характеру; вирішуються окремі проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню державних соціальних виплат з коштів бюджету на страхові виплати. Всі вони мають різноплановий характер, зумовлюються різними чинниками, по-різному впливають на сучасний стан і можливості розвитку страхування в нашій країні.

План
Зміст

Вступ

1. Джерела фінансування сфери соціального страхування

2. Фінансування Фонду державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

3. Фінансування Фонду загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?