Фінансування сільськогосподарських підприємств (за матеріалами відкритого акціонерного товариства "Лозівське") - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 208
Сутність фінансування агропромислових підприємств. Структура джерел фінансування підприємства. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств. Динаміка складу та структури земельних угідь ВАТ "Лозівське", основних і оборотних засобів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансових ресурсів називається фінансуванням, а система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю. Таке визначення фінансової діяльності вказує на застосування терміна "фінансування" як до залучення капіталу (пасив балансу), так і до розміщення капіталу в активі, якими володіє підприємство (актив балансу), тобто термін "фінансування" застосовуєтеся у більш широкому розумінні. У межах фінансової діяльності підприємства операційна, інвестиційна і фінансова (фінансування) діяльності підприємства регулюється фінансовою політикою субєкта господарювання, яка розробляється власниками підприємства, узгоджується »загальною соціально-економічною політикою підприємства і є планом дій щодо реалізації загальної стратегії підприємства з розвитку виробничих потужностей, поточ-і юї діяльності, маркетингу. Основне завдання фінансової діяльності підприємств полягає в мобілізації капіталу для фінансування їх операційної та інвестиційної діяльності. Термін "фінансування" характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього виникають (платіжні відносини, контроль та забезпечення).Склад та структура земельних угідь, а також землезабезпеченість ВАТ “Лозівстке” представлені в таблиці 1.1, дані для розрахунку якої взято з річної фінансової звітності підприємства, а саме Форми № 50-сг за 2008 - 2011 роки (Додаток В). В таблиці 1.2 представлено динаміку основних і оборотних засобів, рівень забезпеченості та ефективність їх використання в ВАТ “Лозівське”. Далі в таблиці 1.3 розглянемо склад та структуру товарної продукції ВАТ “Лозівське”, для розрахунку якої використані дані Форми № 50-сг річної фінансової звітності підприємства за останні чотири роки (Додаток В). фінансування агропромисловий земельний оборотний За розрахованими показниками в таблиці 1.6 бачимо, що в 2011 році на 100 га с/г угідь приходиться на 51,9 % основних фондів менше ніж в 2008 році, так, як площа с/г угідь зменшилася і вартість основних фондів зменшилась в звязку з придбанням сучасної с/г техніки; прямих затрат праці - на 0,5 % більше Рівень рентабельності підприємства зменшився на 79,5 %. В таблиці 3.1 представлено показники майнового стану ВАТ “Лозівське” за 2008 - 2011 роки , дані для розрахунку яких взято з Форми № 1 “Баланс” річної фінансової звітності підприємства (Додаток Д).· користуватися кредитами може також не кожне підприємство з тієї причини, що при перевищенні рівнем відсоткової ставки (навіть з урахуванням дії пільгового механізму кредитування виробників-аграріїв) рівня рентабельності господарюючого субєкта виникає ситуація значних фінансових втрат при споживанні дорогих позичених коштів, що призводить до пониження раніше досягнутого рівня рентабельності або появи збитку; Наявні проблеми у фінансовому забезпеченні змушують підприємства шукати нетрадиційні для вітчизняної економіки джерела фінансових ресурсів. Актуальність розвитку лізингових відносин в Україні обумовлена незадовільним станом матеріально-технічного забезпечення підприємств, найбільше це проявляється в аграрному секторі. Для фінансування розширення та розвитку своїх підприємств підприємці здебільшого не мають достатньо власного капіталу і використовують венчурний капітал, тобто інвестиції через цінні папери від зовнішніх інвесторів. З метою покращення фінансового забезпечення розвитку економіки агропромислового комплексу України, відділом організації планування та впровадження наукових розробок в АПК України Інституту аграрної економіки УААН розроблені та впроваджуються методичні рекомендації, направлені на покращення ситуації, щодо залучення кредитних коштів, а саме: · Методичні рекомендації по використанню векселів як застави для кредитування в межах сум відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?