Фінансування сільськогосподарських підприємств - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Сутність фінансування агропромислових підприємств. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Лозівське". Основний напрямки удосконалення управління кредиторською заборгованістю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство ангарної політики та продовольства України Дніпропетровський державний аграрний університет КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий менеджмент» на тему: «Фінансування сільськогосподарських підприємств»(за матеріалами відкритого акціонерного товариства «Лозівське»).2 Аналіз фінансового стану підприємства3.1 Теоретичні засади удосконалення фінансування діяльності сільськогосподарських підприємствУ процесі трансформації економіки України до ринкової, в аграрному секторі відбулися кардинальні зміни форм власності, що зумовили радикальні перетворення в усій системі фінансових відносин. Це повязано з сезонним характером виробництва, значною залежністю від природно-кліматичних умов, уповільненим оборотом авансованого капіталу, великою кількістю в галузі субєктів господарювання, критичною спрацьованістю сільськогосподарської техніки, непередбачуваністю конюнктури ринку на сільськогосподарську продукцію, нестабільністю отримання прибутків. Поєднання внутрішніх джерел фінансування сільськогосподарських підприємств, ресурсів універсальних і спеціалізованих фінансово-кредитних установ за безпосередньої державної фінансової підтримки підприємств галузі має забезпечити фінансову основу ведення та розвитку бізнесу в сільському господарстві. Важливе значення належить удосконаленню механізмів державної підтримки сільського господарства, що мають ураховувати національні особливості аграрного сектору та світові тенденції скорочення прямої державної підтримки сільськогосподарських підприємств, відповідно до вимог Світової організації торгівлі (СОТ) намір вступу до якої має Україна.Фінанси підприємств АПК є складовою частиною фінансової системи і займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства, Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється ваговий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - тобто основні джерела фінансових ресурсів. Іншими словами, фінансові ресурси - це система грошових фондів, які забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках даного підприємства, та сукупність форм і методів їх витрачання. При оцінці фінансової бази за основу беруться саме фінансові ресурси та можливості господарських підприємств, установ, організацій різних форм власності та видів діяльності, оскільки за їхньої допомоги створюється валовий внутрішній продукт регіону, що є джерелом фінансових ресурсів місцевих органів самоврядування. За стадією утворення фінансові ресурси поділяються на: - початкові - утворені на початковій стадії діяльності підприємства і сконцентровані у статутному капіталі, джерела утворення якого залежать від форми власності: - державна - асигнування з бюджету та з централізованих фондів; Невласні фінансові ресурси - це кошти, які утворюються за рахунок залучення до господарської діяльності підприємства фінансових ресурсів інших підприємств або фізичних осіб з метою збільшення власного капіталу.Термін "фінансування" характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього виникають (платіжні відносини, контроль та забезпечення). Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його форми: фінансування при заснуванні підприємства; Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків власників: підприємства або шляхом реінвестування прибутку. В іноземних літературних джерелах фінансування за рахунок нерозподіленого прибутку та амортизаційних відрахувань досить часто позначають також як Cash-flow-фінансування. Принциповим є те, що при внутрішньому фінансуванні капітал, який був вкладений у необоротні та оборотні (за вирахуванням грошових еквівалентів) активи, вивільняється і трансформується в ліквідні засоби у вигляді частини виручки від реалізації та інших доходів, які залишаються на підприємстві після сплати всіх податків.Фінансування діяльності підприємств агропромислового сектора здійснюється з урахуванням специфіки функціонування цієї галузі, яка визначається: сезонністю виробництва; тривалим періодом відтворення основних засобів; наявністю значного часового інтервалу між періодами здійснення витрат та отримання кінцевих результатів; безперервністю виробничих процесів; використанням у якості засобів та предметів праці живих організмів, які підпорядковані у першу чергу біологічним законам відтворення; залежністю результатів діяльності підприємств та відповідно джерел фінансування від впливу природно - кліматичних умов; необхідністю кредитного забезпечення операційної діяльності та подальшого успішного розвитку субєктів господарювання як наслідку впливу попередньо зазначених факторів.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансування сільськогосподарських підприємств

1.1 Сутність фінансування агропромислових підприємств

1.2 Форми фінансування

1.3 Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Розділ 2. Аналіз загального стану фінансування ВАТ «Лозівське»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?