Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Процес врегулювання публічно-правових екологічних відносин, порядок укладання договорів державно-приватного партнерства. Забезпечення стабільного фінансування природоохоронної діяльності. Реформування системи фондів охорони навколишнього середовища.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в УкраїніТак, щоб досягти таку ціль як забезпечення екологічно збалансованого природокористування (ціль 6), завданнями у цій сфері є низка заходів, в тому числі: технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів до 2020 року; запровадження до 2015 року системи економічних та адміністративних механізмів з метою стимулювання виробника до сталого та відновлюваного природокористування і охорони навколишнього природного середовища, широкого запровадження новітніх більш чистих технологій, інновацій у сфері природокористування та інше. При цьому традиційно вважається, що фінансування охорони навколишнього природного середовища є центральним і основним елементом економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, самостійним комплексним правовим інститутом екологічного права, який включає сукупність взаємоповязаних правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини щодо забезпечення фінансовими ресурсами природоохоронних заходів та їх цільового розподілу за основними джерелами з метою реалізації екологічної політики держави [4, с. 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища в Україні здійснюється за рахунок Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів. Кошти місцевих республіканського Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань ведення державного кадастру територій та обєктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоровя населення. Традиційно розпорядниками таких коштів, відповідальними виконавцями бюджетних програм, в тому числі виконавцями нижчого рівня, а отже, державними замовниками (курсив наш - М.К.) (як їх визначає Закон України "Про державно-приватне партнерство") виконання заходів еколого-правового державноприватного партнерства визначаються: Міністерство екології та природних ресурсів України (щодо здійснення природоохоронних заходів), Міністерство аграрної політики та продовольства України (щодо заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів тощо), Державне агентство водних ресурсів (щодо заходів для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, для проведення державного моніторингу поверхневих вод, паспортизації та управління водними ресурсами, ведення водного кадастру), Державне агентство лісових ресурсів (щодо заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг), Міністерство надзвичайних ситуацій України (щодо будівництва пускового комплексу "Вектор" та експлуатації його обєктів, повязаних з поводженням з радіоактивними відходами), інші органи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?