Фінансування органів адвокатського самоврядування у світлі українського та міжнародного досвіду - Статья

бесплатно 0
4.5 181
Дослідження теоретичних та практичних проблем фінансування адвокатського самоврядування. Аналіз пропозицій змін до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо джерел фінансового забезпечення органів адвокатського самоврядування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний університет «Одеська юридична академія»Зокрема, проаналізовано пропозиції змін до законодавства про адвокатуру й адвокатського діяльність щодо джерел фінансового забезпечення органів адвокатського самоврядування. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон) встановлює, що з метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, забезпечення високого фахового рівня адвокатів і вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування. Сучасний етап реформування адвокатури передбачає пропозиції щодо змін до джерел фінансування адвокатури, адже на розгляд Верховної Ради України внесено два законопроекти, які містять новації щодо змісту ст. Актуальність дослідження обумовлюється науковим значенням вивчення фінансування адвокатури в Україні та міжнародного досвіду забезпечення функціонування органів адвокатського самоврядування; недостатньою розробкою питань, що стосуються організаційних засад діяльності органів адвокатського самоврядування; необхідністю вироблення науково обґрунтованих пропозицій про внесення змін до законодавства про адвокатуру й адвокатську діяльність, які мають урегулювати проблеми фінансового забезпечення організації адвокатської корпорації. 58 Закону утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за такий рахунок: 1) плати за складання кваліфікаційного іспиту; 2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування; 3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі - ВКДКА); 4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських обєднань; 5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб; 6) інших не заборонених законом джерел.На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність розширення переліку джерел фінансового забезпечення органів адвокатського самоврядування. Відрахування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських обєднань характеризуються як джерела, що потребують удосконалення, адже мають практичні проблеми щодо реалізації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?