Фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 134
Теоретичні аспекти, сутність і роль фінансування підприємств. Чинники впливу на параметри фінансування операційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах. Діагностика насиченості короткострокового кредитування та передумови його активізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний науковий центр Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукВ умовах економічної кризи та структурних спотворень фінансового оточення, поле нагальних проблем фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств розширило свої межі та набуло значного поглиблення, що вимагає розробки якісно відмінного теоретичного та методичного інструментарію пошуку оптимальних шляхів їх розвязання в сучасних вимірах. Нині найрезонансніші дискусії в наукових аграрних колах точаться з приводу оцінки процесу фінансування сільськогосподарських підприємств та його впливу на їх прибутковість, потенціал, перспективи і ефективність подальшого розвитку. Водночас, запити й виклики сьогодення вимагають формування нових ключові орієнтириів оцінки і підходів до пошуку та обрання розмаїття варіантів фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств та окреслення горизонтів стосовно якісної розбудови його механізму. Наукова новизна одержаних результатів визначається здійсненим у дисертації комплексним теоретико-методичним і прикладним обґрунтуванням конструктивних пріоритетів гармонізації джерел та напрямів фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, а саме: вперше: · розроблено структурно-логічну модель механізму фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, яка, включає сукупність інструментів, методів, способів, важелів, індикаторів, що визначають порядок, параметри фінансування операційної діяльності та взаємодію певних його ланок й елементів, акцентує увагу на таргетуванні витоків фінансування при гнучкій зміні своїх параметрів; · методичні підходи до здійснення діагностики насиченості короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств, зокрема обґрунтовано необхідність збору релевантної інформації, визначення альтернативних рішень, встановлення діагнозу, оцінки впливу зовнішніх чинників на насиченість, формулювання стратегічних планів і прогнозування насиченості, вибір оптимальних варіантів насиченості. набули подальшого розвитку: · інтерпретація сутності фінансування у зрізі операційної діяльності сільськогосподарських підприємств з обґрунтуванням, що під фінансуванням слід розуміти цілеспрямований рух фінансових ресурсів, зорієнтований на забезпечення економічної діяльності й розвитку субєктів господарювання в часових і ресурсних обмеженнях за напрямами, формами, методами та гармонізацію їх залучення й використання;Під таргетуванням структури власних джерел фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств слід розуміти встановлення цільової гармонійної структури власних джерел з метою зростання фінансової стійкості, досягнення високих фінансових результатів підприємств, їх учасників та засновників. Обґрунтовано, що механізм фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств - це сукупність інструментів, методів, способів, важелів, індикаторів, що визначають порядок, параметри фінансування операційної діяльності та взаємодію певних його ланок і елементів. Доведено, що ефективне функціонування механізму фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств потребує врахування обєктивних відмінностей галузі, оскільки сільське господарство безпосередньо взаємодіє з природними ресурсами і належить до найбільш кліматично чутливих сфер, стану, структури та різновидів джерел фінансування. Запропоновано структурно-логічну модель механізму фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, яка при якісно новому підході до врахування таргетування витоків фінансування створює послідовну злагоджену єдність усіх його складових і демонструє багатогранність процесів фінансування. У другому розділі - „Сучасні тенденції фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств” - проаналізовано стан і перспективно можливі напрямки фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств.Науковий пошук у зрізі теоретико-методологічних прикладних аспектів фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств дав змогу обґрунтувати конструктивні пріоритети його гармонізації та одержати якісно нові наукові положення, а саме: 1. Запропонована градація фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств істотно розширює контур меж, умов і можливостей застосування його механізму, відкриваючи нові вектори пошуку гармонізації фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств та підвищення його результативності. Ідентифікація витоків фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств та виявлені їх прикметні ознаки (органічний склад, атрибути, функціональне призначення) дозволили зясувати, що параметри фінансування кожного підприємства залежать не лише від пропорційної збалансованості конструкції їх джерел, а й від таргетування.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?