Фінансування інвестиційних проектів в умовах економічних трансформацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 134
Місце, значення та зміст механізму фінансування інвестиційних проектів. Механізм державного регулювання інвестицій в Україні. Можливості впровадження підприємствами окремих рекомендацій щодо фінансування інвестицій в умовах реалій вітчизняної економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі фінансів Тернопільського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Сергій Ілліч, Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри фінансів, ректор. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Чернявський Олександр Павлович, Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри фінансів. кандидат економічних наук, доцент Лещук Віктор Пилипович, Луцький державний технічний університет, завідувач кафедри фінансів. Захист дисертації відбудеться 15 вересня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46000, м.Саме інвестиції визначають процес економічного зростання держави в цілому, тому сталий економічний розвиток суспільства значною мірою залежить від обсягу інвестицій. Вирішення завдань залучення і раціонального розміщення капіталу не має сенсу без забезпечення його ефективного використання, яке передбачає чітке дотримання визначених напрямів фінансування інвестицій, що здійснюються на умовах раціональності, економічності та підвищеної відповідальності за результати капіталовкладення. У той же час вивчення питань щодо процесу фінансування інвестицій загалом та проектного фінансування зокрема ще тільки розпочато. У рамках названих робіт автором проведені дослідження основних теоретичних аспектів фінансування інвестиційних проектів, розроблено та запропоновано низку методичних підходів до процесу фінансування інвестицій та його удосконалення. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: ? конкретизувати економічну суть понять “інвестиції” та “інвестиційний проект”, визначити їх роль в економічному розвитку суспільства;У першому розділі “Теоретичні аспекти фінансування інвестиційних проектів” розкрито сутність та зміст інвестицій, інвестиційного проекту, визначено концептуальні основи фінансування інвестиційних проектів, доведена важливість державного регулювання фінансування інвестицій. У дисертаційній роботі, враховуючи здобутки вітчизняних та зарубіжних економістів, здійснено комплексний підхід до визначення сутності інвестицій: з одного боку - як сукупності всіх ресурсів, котрі можна вкласти у розвиток будь-якої діяльності; з іншого - як економічної необхідності, усвідомленої через потреби ринку. Крім того, проведений аналіз різних підходів стосовно змісту і значення інвестиційного проекту дає підстави стверджувати, що економічні відносини у сукупності з обєктами, субєктами та механізмом фінансування інвестицій створюють сферу інвестиційного проектування, а основним фактором розвитку цієї сфери є інвестиційний проект. Узагальнюючи вищенаведені підходи стосовно визначення поняття “інвестиційний проект”, слід внести такі уточнення щодо його сутності: по-перше, це форма здійснення інвестиційної діяльності у рамках інвестиційного проектування; по-друге, впровадження інвестиційної ідеї потребує аналізу соціально-економічного середовища регіону або країни, де має здійснюватися проект; по-третє, це детально запланована послідовність інвестиційних заходів, яка постійно оновлюється. Тобто в основу фінансування інвестиційних проектів покладено механізм фінансування інвестиційних проектів, який має такі ознаки: ? по-перше, є основним елементом системи управління інвестиційною діяльністю;Проведене у дисертаційній роботі дослідження теоретичного, методологічного аспектів та організаційних засад фінансування інвестицій дало змогу зробити наступні висновки і внести пропозиції, спрямовані на удосконалення процесу фінансування інвестиційних проектів в умовах трансформаційної економіки. У ході дослідження процесу фінансування інвестиційних проектів конкретизовано зміст поняття “інвестиційний проект”, виокремлено ознаки, зумовлені його специфікою. Узагальнення теоретичних та концептуальних засад щодо інвестиційної діяльності дало змогу сформулювати комплексний підхід до визначення поняття “фінансування інвестиційних проектів” як процесу забезпечення інвестиційної діяльності необхідними ресурсами. В основу фінансування інвестиційних проектів покладено механізм фінансування інвестиційних проектів. Рекомендовано створити систему моніторингу інвестиційних проектів в Україні, яка передбачає врахування ряду макроекономічних факторів стосовно регіону (загальна сума інвестицій; темп приросту інвестицій за останній рік; середні темпи приросту інвестицій за останніх три роки; темпи приросту обсягів промислової продукції; питома вага оплаченої відвантаженої продукції; питома вага підприємств у регіоні, які знизили обсяг виробництва в порівнянні з минулим роком), стосовно галузі (прибуток на одиницю активів; частка збиткових підприємств галузі, темпи зміни прибутку на одиницю активів).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?